สพป.สร.๓.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
320300016502651032650265 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร1กังแอนปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.6425219103.4056253
320300026502701032650270 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)4กังแอนปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.6270077103.3921994
320300036502711032650271 บ้านตาเสาะ10กังแอนปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.66398787103.3957079
320300046502721032650272 บ้านสีโค9กังแอนปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.67824679103.4325511
320300056502731032650273 ปราสาท2กังแอนปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.6308181103.4063048
320300066502811032650281 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)4โชคนาสามปราสาท32140ปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14.5466227103.3242715
320300076502841032650284 บ้านทำนบ6โชคนาสามปราสาท32140ปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14.51153566103.2915812
320300086502901032650290 อมรินทราวารี1ตาเบาปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.59977541103.4741789
320300096502911032650291 บ้านจบก11ตาเบาปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.61992103.459549
320300106502921032650292 บ้านโคกทม5ตาเบาปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.65290643103.4849349
320300116502931032650293 บ้านสวายซอ2ทมอปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.7473442103.4679763
320300126502941032650294 บ้านกะดาด4ทมอปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.74375684103.488895
320300136502951032650295 บ้านโคลด5ทมอปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.7160755103.4708067
320300146502961032650296 บ้านจรูกแขวะ9ทมอปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.72542132103.4931627
320300156503341032650334 บ้านกูน7บ้านไทรปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.56505689103.600342
320300166503351032650335 บ้านรันเดง6บ้านไทรปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.62571776103.6201455
320300176503361032650336 บ้านตายัวะ2บ้านไทรปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.60934103.594099
320300186503371032650337 บ้านตาวร9บ้านพลวงปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.589149103.379263
320300196503381032650338 บ้านกาบกระบือ14บ้านพลวงปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.60933279103.4188656
320300206503391032650339 นิคมสร้างตนเองปราสาท 33ประทัดบุปราสาท32140ปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14.71864767103.3596432
320300216502971032650297 รัฐประชาสามัคคี13โคกยางปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.6395468103.5409015
320300226503011032650301 บ้านโพธิ์กอง11โคกยางปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.6629791103.5486441
320300236503031032650303 บ้านเชื้อเพลิง6โคกยางปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.652323103.5189649
320300246503201032650320 บ้านโชคนาสาม2หนองใหญ่ปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.5756973103.4758177
320300256503211032650321 บ้านเจ้าคุณ4หนองใหญ่ปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.52850116103.4845325
320300266503221032650322 บ้านมะเมียง5หนองใหญ่ปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.5842908103.4549172
320300276503231032650323 มหาราช ๔1หนองใหญ่ปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.59210582103.4517567
320300286503251032650325 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)3หนองใหญ่ปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.54541072103.4695373
320300296503261032650326 บ้านจีกแดก6หนองใหญ่ปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.5357534103.427664
320300306503191032650319 บ้านหนองปรือ4ปรือปราสาท32140ปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14.60874002103.325701
320300316503241032650324 บ้านนาครอง7หนองใหญ่ปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.5636075103.4942745
320300326503141032650314 บ้านตานี15ปรือปราสาท32140ปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14.61610113103.2982314
320300336503171032650317 บ้านโคกจำเริญ10ไพลปราสาท32140ปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14.68784708103.376722
320300346502751032650275 บ้านตาเตียว5โชคนาสามปราสาท32140ปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14.54460448103.3014146
320300356502761032650276 บ้านสวาย7โชคนาสามปราสาท32140ปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14.5850545103.2842053
320300366502771032650277 บ้านลำพุก9ตานีปราสาท32140ปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14.6004714103.2801357
320300376502781032650278 บ้านโชค7ตานีปราสาท32140ปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14.58730782103.2246952
320300386502791032650279 บ้านตาเบา1ตานีปราสาท32140ปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14.62545236103.2617482
320300396502801032650280 บ้านตะคร้อ5ตานีปราสาท32140ปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14.59383418103.2503414
320300406502891032650289 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)8ทุ่งมนปราสาท32140ปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14.6796118103.2948731
320300416502861032650286 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)4ทุ่งมนปราสาท32140ปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14.7527017103.2786537
320300426502871032650287 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)7ทุ่งมนปราสาท32140ปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14.67221658103.2623398
320300436502881032650288 บ้านเจริญสุข9ทุ่งมนปราสาท32140ปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14.70615155103.3029672
320300446503091032650309 บ้านหนองหรี่7โคกสะอาดปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.52277124103.359611
320300456503101032650310 บ้านกำไสจาน13โคกสะอาดปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.4946913103.3658357
320300466503111032650311 บ้านสะพานหัน4เชื้อเพลิงปราสาท32140ปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14.7036061103.4200249
320300476503051032650305 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)3เชื้อเพลิงปราสาท32140ปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14.7169102103.3976808
320300486502851032650285 บ้านลำดวนพัฒนา3ตาเบาปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.62108426103.4845281
320300496502831032650283 วันเจริญสามัคคี6ตาเบาปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.6523508103.4650096
320300506502821032650282 บ้านไทร14ตาเบาปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.6144188103.5005237
320300516502671032650267 บ้านอำปึลกง1กันตวจระมวลปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.6101737103.5510029
320300526502691032650269 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)4กันตวจระมวลปราสาท32140ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14.58178213103.5524242
320300536503001032650300 เจริญราษฎร์วิทยา8โคกยางปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.69262375103.5440767
320300546503041032650304 บ้านพนม2โคกสะอาดปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.5243804103.3845563
320300556502741032650274 บ้านบุอันโนง3โคกยางปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.67409045103.4853496
320300566502681032650268 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)5โคกยางปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.70033659103.5076444
320300576502661032650266 บ้านปราสาท9โคกยางปราสาท32140ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14.692077103.5676918
320300586503121032650312 บ้านคลอง5ไพลปราสาท32140ปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14.7319144103.3690774
320300596503181032650318 นิคมสร้างตนเองปราสาท 12ไพลปราสาท32140ปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14.7024401103.382015
320300606503131032650313 นิคมสร้างตนเองปราสาท1สมุดปราสาท32410ปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14.69959103.3137067
320300616503161032650316 บ้านละลมระไซ7สมุดปราสาท32140ปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14.6930268103.3322141
320300626503151032650315 บ้านบักดอก8สมุดปราสาท32140ปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14.6764491103.3444529
320300636503021032650302 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)3โคกสะอาดปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.55814452103.3580071
320300646502991032650299 บ้านสองสะโกม19โคกสะอาดปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.54218188103.4189066
320300656502981032650298 ไพลศึกษาคาร4โคกสะอาดปราสาท32140ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14.571161103.387747
320300666503061032650306 สุวรรณาคารสงเคราะห์12เชื้อเพลิงปราสาท32140ปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14.72843275103.4222353
320300676503071032650307 บ้านสมุด1โชคนาสามปราสาท32140ปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14.5529088103.2686308
320300686503081032650308 บ้านหนองยาว3โชคนาสามปราสาท32140ปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14.55820553103.223269
320300696503271032650327 บ้านหนองใหญ่7ประทัดบุปราสาท32140ปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14.755422103.363787
320300706503281032650328 บ้านปลัด3ปราสาททนงปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.53174459103.3992144
320300716503291032650329 บ้านสำโรง(บางมด 2514)1ปราสาททนงปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.6560359103.3602855
320300726503301032650330 บ้านก็วล2ปราสาททนงปราสาท32140ปราสาท ๑ (ปราสาท) 14.64171265103.3531086
320300736503311032650331 บ้านเสกกอง2ปรือปราสาท32140ปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14.6721505103.3131648
320300746503321032650332 บ้านลังโกม8ปรือปราสาท32140ปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14.64525388103.2893154
320300756503331032650333 บ้านกระวัน5ปรือปราสาท32140ปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14.61040945103.3492325
320300766505981032650598 อนุบาลกาบเชิง17กาบเชิงกาบเชิง32210กาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14.47555683103.5982659
320300776505991032650599 บ้านปราสาทเบง6กาบเชิงกาบเชิง32210กาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14.52237119103.5924858
320300786506021032650602 บ้านบักจรัง16กาบเชิงกาบเชิง32210กาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14.50559103.556855
320300796506031032650603 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี5กาบเชิงกาบเชิง32210กาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14.55487732103.5807431
320300806506191032650619 หวลถวิลวิทยา4กาบเชิงกาบเชิง32210กาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14.47248677103.6162341
320300816506131032650613 บ้านคูตัน10คูตันกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.54100836103.6405563
320300826506151032650615 บ้านโคกสะอาด6คูตันกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.52889626103.6729068
320300836506161032650616 บ้านหนองโยโคกปืด13โคกตะเคียนกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.5268852103.5334376
320300846506181032650618 บ้านราวนคร6โคกตะเคียนกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.4923707103.4692962
320300856506001032650600 บ้านโคกตะเคียน7ด่านกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.51087981103.7308379
320300866506071032650607 บ้านจารย์2ด่านกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.48884787103.7436283
320300876506121032650612 เกษตรอีสานสามัคคี1ด่านกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.4673112103.6784444
320300886506011032650601 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)5ด่านกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.50360559103.709363
320300896506041032650604 บ้านถนนชัย8ด่านกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.5034219103.675928
320300906506051032650605 บ้านโนนทอง8ตะเคียนกาบเชิง32210กาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14.46690918103.6376064
320300916506061032650606 บ้านกู่1ตะเคียนกาบเชิง32210กาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14.4975517103.6420477
320300926506251032650625 บ้านโพนทอง9โคกตะเคียนกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.4965327103.4777318
320300936506231032650623 แสงทองสมบูรณ์วิทยา5โคกตะเคียนกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.507806103.5171032
320300946506241032650624 บ้านโจรก2โคกตะเคียนกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.5511961103.5103822
320300956506201032650620 บ้านด่าน7โคกตะเคียนกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.4895681103.5336982
320300966506211032650621 บ้านเกษตรถาวร1โคกตะเคียนกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.5060168103.491653
320300976506221032650622 เรืองเจริญพัฒนา6ด่านกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.47768913103.7148726
320300986506171032650617 บ้านสกล5คูตันกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.53569299103.6297104
320300996506141032650614 บ้านตะเคียน9คูตันกาบเชิง32210กาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14.5659933103.6254771
320301006506111032650611 นิคมสร้างตนเองปราสาท29แนงมุดกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.47276255103.3900614
320301016506091032650609 บ้านสระทอง15แนงมุดกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.47990375103.4565676
320301026506101032650610 ประชาสามัคคี4แนงมุดกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.503586103.416141
320301036506081032650608 บ้านแนงมุด13แนงมุดกาบเชิง32210กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14.4531226103.4315631
320301046505231032650523 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)2ขอนแตกสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.724177103.9351238
320301056505241032650524 บ้านแยงมิตรภาพที่ 1464ขอนแตกสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.66530299103.8970003
320301066505251032650525 บ้านโนนสบาย8ขอนแตกสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.73463049103.8872704
320301076505261032650526 บ้านถนน6ดมสังขะ32150สังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14.57070795103.8271093
320301086505271032650527 บ้านโคกรัมย์11ดมสังขะ32150สังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14.5546119103.878944
320301096505281032650528 สหราษฎร์วิทยา3ดมสังขะ32150สังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14.57526103.8689293
320301106505521032650552 บ้านขอนแตก15พระแก้วสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.609373103.9396357
320301116505531032650553 บ้านอาวอก17พระแก้วสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.65739185103.958928
320301126505541032650554 บ้านโตงน้อย1พระแก้วสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.67243103.9339083
320301136505551032650555 บ้านตอกตรา6สะกาดสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.6637672103.7464758
320301146505561032650556 หนองโสนวิทยา1สะกาดสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.62079688103.7413061
320301156505571032650557 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ3สะกาดสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.59587646103.7343334
320301166505211032650521 บ้านศรีมงคล10ทับทันสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.71794205103.7890327
320301176505151032650515 ดมวิทยาคาร6ทับทันสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.644899103.771881
320301186505161032650516 บ้านสนบ5ทับทันสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.6933357103.8043991
320301196505581032650558 บ้านเถกิง2เทพรักษาสังขะ32150สังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14.456254103.872839
320301206505591032650559 บ้านกะปู8บ้านจารย์สังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.5855545103.7579674
320301216505601032650560 บ้านตาคง5บ้านจารย์สังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.5755573103.7435096
320301226505621032650562 จตุคามวิทยา4บ้านจารย์สังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.54270569103.7577869
320301236505631032650563 บ้านห้วยปูน1บ้านจารย์สังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.566274103.7436098
320301246505641032650564 บ้านสนวน2บ้านชบสังขะ32150สังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14.6292984103.851879
320301256505301032650530 บ้านขนาดมอญ1ตาคงสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.70422746103.9963866
320301266505311032650531 บ้านตาแตรวทัพดัด4ตาตุมสังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.5015321103.7863093
320301276505321032650532 บ้านปวงตึก12ตาตุมสังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.55669103.8032567
320301286505331032650533 บ้านห้วยสิงห์3ตาตุมสังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.43867103.7631226
320301296505341032650534 บ้านภูมินิยมพัฒนา11ตาตุมสังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.4939114103.7542325
320301306505361032650536 สตรีวิทยาสมาคม10ตาตุมสังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.536888103.8112403
320301316505371032650537 บ้านคะนา5ตาตุมสังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.442824103.8005558
320301326505451032650545 บ้านทัพทัน7สะกาดสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.621476103.7508207
320301336505461032650546 บ้านเลิศอรุณ5สะกาดสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.61953743103.7248206
320301346505471032650547 บ้านเสรียง6สังขะสังขะ32150สังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14.6665348103.8193608
320301356505481032650548 บ้านร่มเย็น1สังขะสังขะ32150สังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14.63477664103.8523636
320301366505491032650549 บ้านลำหาด4สังขะสังขะ32150สังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14.6304252103.8711406
320301376505501032650550 บ้านโนนเจริญ9สังขะสังขะ32150สังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14.678303103.8496574
320301386505511032650551 บ้านวังปลัด15สังขะสังขะ32150สังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14.6327288103.8997997
320301396505171032650517 บ้านตาพราม8ทับทันสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.71163604103.8025862
320301406505181032650518 บ้านศาลา8เทพรักษาสังขะ32150สังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14.54144478103.8495102
320301416505191032650519 บ้านชำเบง7เทพรักษาสังขะ32150สังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14.50976103.86534
320301426505201032650520 บ้านลันแต้5เทพรักษาสังขะ32150สังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14.491084103.8445385
320301436505221032650522 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม13เทพรักษาสังขะ32150สังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14.4871619103.8707479
320301446505441032650544 บ้านโคกไทร7ตาตุมสังขะ32150สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14.421572103.842714
320301456505291032650529 บ้านโพธิ์15ทับทันสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.68015614103.8072859
320301466505351032650535 บ้านอังกอล7ทับทันสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.6825515103.7905775
320301476505431032650543 บ้านจารย์2ทับทันสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.65496652103.7954164
320301486505081032650508 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)1กระเทียมสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.59300004103.6827631
320301496505041032650504 บ้านโพนชาย3กระเทียมสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.62967533103.6886152
320301506505051032650505 บ้านชำสมิง9กระเทียมสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.589425103.7026117
320301516505061032650506 บ้านศาลาสามัคคี5กระเทียมสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.62714691103.6501265
320301526505611032650561 บ้านพรหมสะอาด9บ้านชบสังขะ32150สังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14.612779103.8870287
320301536505131032650513 ราษฎร์พัฒนา4บ้านชบสังขะ32150สังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14.5801344103.8990156
320301546505141032650514 บ้านหนองขี้เหล็ก8บ้านชบสังขะ32150สังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14.6247094103.8495351
320301556505101032650510 บ้านพระแก้ว10พระแก้วสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.63350749103.9750787
320301566505111032650511 บ้านกระสัง3พระแก้วสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.69896659103.9723728
320301576505121032650512 บ้านแสนกาง7พระแก้วสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.68569923103.9637699
320301586505421032650542 สหมิตรวิทยา5ตาคงสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.6628986103.9820164
320301596505381032650538 บ้านสะกาด2ตาคงสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.65549841104.0031356
320301606505391032650539 บ้านตาโมม4ตาคงสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.6420191104.0353761
320301616505401032650540 บ้านจังเอิล12ตาคงสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.670057104.02169
320301626505411032650541 บ้านหลัก7ตาคงสังขะ32150สังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14.68555802104.0409627
320301636505091032650509 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์7กระเทียมสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.56485465103.6603997
320301646505011032650501 สังขะวิทยาคม8กระเทียมสังขะ32150สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14.59035527103.645
320301656505021032650502 บ้านสังขะ1ขอนแตกสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.71509103.900216
320301666505071032650507 บ้านศรีนวล7ขอนแตกสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.6958824103.8840506
320301676505031032650503 บ้านโดง3ขอนแตกสังขะ32150สังขะ ๖ (ทับขอน) 14.7038611103.9147538
320301686506611032650661 บ้านโชค7จรัสบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.48628167103.94564
320301696506631032650663 บ้านจรัส1จรัสบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.4381543103.956586
320301706506641032650664 กลาโหมราชเสนา 24จรัสบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.4724731104.0458601
320301716506661032650666 บ้านโอทะลัน10จรัสบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.4269898104.004288
320301726506571032650657 บ้านตาวัง3บัวเชดบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.5503174103.9116601
320301736506581032650658 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)7บัวเชดบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.51290641103.9571882
320301746506591032650659 บ้านนา10บัวเชดบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.53676966103.9566244
320301756506551032650655 บ้านจบก1สะเดาบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.567807104.014362
320301766506561032650656 บ้านหนองโจงโลง11สะเดาบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.51365175104.0191887
320301776506481032650648 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)1ตาวังบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.58839617104.0027539
320301786506491032650649 บ้านออดราษฎร์สามัคคี9ตาวังบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.58071768103.9815187
320301796506451032650645 บ้านบัวเชด2ตาวังบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.6110883103.9801887
320301806506461032650646 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)7ตาวังบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.59112904104.0189969
320301816506471032650647 บ้านโนนสังข์6ตาวังบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.6158688104.0145263
320301826506521032650652 บ้านสะเดา1สำเภาลูนบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.55758247103.9794159
320301836506651032650665 บ้านสน3สำเภาลูนบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.571421103.9775
320301846506531032650653 บ้านสำเภาลูน5สำเภาลูนบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.52875351103.9739227
320301856506541032650654 บ้านไทยเดิม4สำเภาลูนบัวเชด32230บัวเชด ๒ (วังสะเภา) 14.56145299103.9675325
320301866506511032650651 บ้านโคกสมอง1อาโพนบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.4921419103.9265836
320301876506501032650650 บ้านสวาท6อาโพนบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.49358458103.9677065
320301886506601032650660 บ้านอาโพน2บัวเชดบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.5336841103.929789
320301896506621032650662 บ้านสะแร11บัวเชดบัวเชด32230บัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 14.53144756103.9016034
320301906507051032650705 บ้านโคกกลาง1ตาเมียงพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 14.431639103.262973
320301916507071032650707 บ้านสระแก้ว5ตาเมียงพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 14.38041479103.2448734
320301926507091032650709 บ้านโคกโบสถ์2ตาเมียงพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 14.41561483103.2687125
320301936507081032650708 บ้านโคกกรม6บักไดพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 14.43287663103.3196508
320301946507101032650710 บ้านตาลวก1บักไดพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 14.4217293103.3026304
320301956507111032650711 บ้านศรีสวาย9บักไดพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 14.462664103.353637
320301966507061032650706 บ้านจีกแดก16บักไดพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 14.3913273103.3527535
320301976507041032650704 บ้านละเอาะ11บักไดพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 14.450516103.3718587
320301986506961032650696 บ้านพนมดิน1โคกกลางพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 14.5120482103.2408152
320301996506971032650697 บ้านตาเมียง5โคกกลางพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 14.46855213103.2511546
320302006506981032650698 บ้านหนองคันนา3โคกกลางพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 14.52588154103.2259534
320302016507001032650700 บ้านหนองจูบ2จีกแดกพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 14.504432103.3419089
320302026506941032650694 บ้านอำปึล5จีกแดกพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 14.4825586103.3317409
320302036506951032650695 บ้านรุน9จีกแดกพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 14.4713315103.2977863
320302046506991032650699 นิคมสร้างตนเองปราสาท 41จีกแดกพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 14.491304103.303673
320302056507011032650701 บ้านไทยสันติสุข4จีกแดกพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 14.45103243103.282643
320302076507031032650703 บ้านอุโลก4ตาเมียงพนมดงรัก32140พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 14.4258103.284626
320302086506911032650691 บ้านเกาะแจนแวน11ตรวจศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.808942103.8587582
320302096506851032650685 บ้านแดง6ตรวจศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.83910936103.8572359
320302106506861032650686 บ้านตะโนน3ตรวจศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.8569101103.8656318
320302116506871032650687 บ้านสำโรง8ตรวจศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.8799612103.8716598
320302126506881032650688 บ้านพะเนาว์9ตรวจศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.88091333103.9042533
320302136506681032650668 อนุบาลศรีณรงค์7ตรวจศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.84740344103.9023269
320302146506691032650669 บ้านละมงค์9ศรีสุขศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.70557376103.8320767
320302156506701032650670 รัฐราษฎร์พัฒนา6ศรีสุขศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.73989159103.816159
320302166506711032650671 บ้านมหาชัย1ศรีสุขศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.7544153103.7972979
320302176506841032650684 บ้านโสน11ศรีสุขศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.77586804103.7887511
320302186506671032650667 บ้านณรงค์5ศรีสุขศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.7705536103.8286757
320302196506761032650676 บ้านตรวจ3แจนแวนศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.75996569103.9330888
320302206506771032650677 บ้านฉลีกหนองมะแซว2แจนแวนศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.782316103.9339784
320302216506781032650678 บ้านเตาแดก11แจนแวนศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.7879677103.929632
320302226506791032650679 บ้านโนนทอง13แจนแวนศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.81152667103.9043733
320302236506801032650680 บ้านเกาะตรวจ8แจนแวนศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.80990261103.9587307
320302246506811032650681 บ้านหนองหว้า4ณรงค์ศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.75878132103.8922977
320302256506821032650682 บ้านน้อย5ณรงค์ศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.727112103.855512
320302266506721032650672 ไพลอำนวยวิทย์6ณรงค์ศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.73933148103.8611231
320302276506731032650673 บ้านกล้วย7ณรงค์ศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.69949771103.8605906
320302286506741032650674 พระจันทร์ศรีสุข8ณรงค์ศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.778259103.859865
320302296506751032650675 บ้านขยูงทองยางภิรมย์1ณรงค์ศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.7651804103.8564792
320302306506831032650683 วิทยาราษฎร์นุกูล15ตรวจศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๑ 14.8007186103.8331469
320302316506891032650689 บ้านหนองแวง1หนองแวงศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.77114103.9765
320302326506901032650690 บ้านกุง3หนองแวงศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.7940124103.9710577
320302336506921032650692 บ้านคูขาด5หนองแวงศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.7517954103.9556248
320302346506931032650693 บ้านตราด8หนองแวงศรีณรงค์32150ศรีณรงค์ ๒ 14.7359108103.9639047