ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
บ้านตาวร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32030018
PERCODE 6 หลัก650337
กระทรวง 10 หลัก1032650337
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาวร
ชื่อ (อังกฤษ)Ampoolkong
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านพลวง
อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.589149
Longitude
103.379263

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน