ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
ไพลศึกษาคาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก32030065
PERCODE 6 หลัก650298
กระทรวง 10 หลัก1032650298
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไพลศึกษาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)TAWORN SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสะอาด
อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.571161
Longitude
103.387747

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน