ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
บ้านพะเนาว์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก32030212
PERCODE 6 หลัก650688
กระทรวง 10 หลัก1032650688
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพะเนาว์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongwar
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตรวจ
อำเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.88091333
Longitude
103.9042533

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน