ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
บ้านชำเบง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก32030141
PERCODE 6 หลัก650519
กระทรวง 10 หลัก1032650519
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชำเบง
ชื่อ (อังกฤษ)Sala School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเทพรักษา
อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.50976
Longitude
103.86534

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน