ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก32030001
PERCODE 6 หลัก650265
กระทรวง 10 หลัก1032650265
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)ARNUBAN PRASATSUKSAKARN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกังแอน
อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6425219
Longitude
103.4056253

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน