จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด9,08331,9035,909-47,080
ผอม1,0402,540245-3,827
ค่อนข้างผอม1,0212,943453-4,421
สมส่วน6,20422,0274,467-32,848
ท้วม2231,206231-1,671
เริ่มอ้วน2821,910330-2,532
อ้วน2961,273176-1,752
ค่านอกเกณฑ์1746-28
อายุนอกเกณฑ์--1-1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด2851,448--1,733
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม25132--157
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม27150--177
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน202946--1,148
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม560--65
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน15109--124
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน1150--61
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-1--1
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด2063--83
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม1110--21
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม34--7
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน644--50
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม-1--1
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน-2--2
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน-2--2
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด4117071-282
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม3347-44
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม62014-40
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน3010645-181
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม111-3
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน-73-10
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน121-4
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด1940--59
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม15--6
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม-5--5
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน1424--38
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม3---3
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน12--3
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน-4--4
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด94402--496
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม528--33
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม629--35
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน73269--342
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม424--28
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน434--38
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน218--20
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด-182--182
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผอม-17--17
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างผอม-11--11
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สมส่วน-125--125
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ท้วม-6--6
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เริ่มอ้วน-13--13
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อ้วน-10--10
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด36153--189
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผอม215--17
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างผอม410--14
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สมส่วน27108--135
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ท้วม26--8
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เริ่มอ้วน16--7
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อ้วน-8--8
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด5920084-343
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม4233-30
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม51512-32
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน4514056-241
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม263-11
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน-94-13
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน276-15
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์1---1
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด25108--133
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม34--7
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม49--13
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน1771--88
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม-11--11
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน19--10
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน-4--4
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด3115538-224
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม7152-24
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม4133-20
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน1710426-147
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม-82-10
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน184-13
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน171-9
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์1---1
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด32130--162
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม49--13
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม85--13
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน20101--121
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม-2--2
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน-10--10
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน-3--3
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด4717542-264
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม281-11
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม410--14
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน3412735-196
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม291-12
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน3112-16
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน193-13
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์11--2
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด837--45
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม-9--9
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม25--7
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน620--26
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน-1--1
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน-2--2
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด1361--74
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม-2--2
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม23--5
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน950--59
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน15--6
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน11--2
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด49130112-291
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม1187-26
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม3148-25
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน367984-199
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม334-10
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน5109-24
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน15--6
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์-1--1
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด28140--168
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม-11--11
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม114--15
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน23103--126
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม14--5
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน28--10
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน1---1
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด2865--93
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม310--13
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม13--4
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน2043--63
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม22--4
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน-6--6
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน21--3
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด5113767-255
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม2114-17
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม10166-32
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน339353-179
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม-82-10
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน341-8
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน351-9
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด45129--174
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม34--7
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม-5--5
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน3296--128
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม24--6
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน417--21
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน43--7
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด2468--92
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผอม36--9
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างผอม24--6
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สมส่วน1747--64
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ท้วม-1--1
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เริ่มอ้วน16--7
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อ้วน14--5
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่านอกเกณฑ์-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด38147--185
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม311--14
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม611--17
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน2996--125
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม-5--5
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน-12--12
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน-12--12
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด50183--233
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม627--33
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม417--21
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน3799--136
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม113--14
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน-18--18
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน29--11
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด31139--170
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม47--11
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม410--14
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน21109--130
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม11--2
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน18--9
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน-4--4
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด61178107-346
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม4106-20
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม3146-23
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน4913683-268
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม167-14
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน273-12
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน252-9
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด32134--166
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม27--9
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม310--13
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน2397--120
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม-5--5
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน17--8
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน38--11
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด44151118-313
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม15206-41
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม52211-38
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน209478-192
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม256-13
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน2611-19
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน-46-10
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด41139--180
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม25--7
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม211--13
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน33102--135
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม25--7
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน-10--10
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน26--8
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด2892--120
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม99--18
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม16--7
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน1570--85
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม12--3
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน13--4
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน12--3
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด1644--60
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม123--15
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม24--6
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน229--31
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม-1--1
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน-4--4
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน-3--3
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด33111--144
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผอม27--9
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างผอม110--11
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สมส่วน2976--105
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ท้วม14--5
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เริ่มอ้วน-8--8
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อ้วน-6--6
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด1348--61
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม11--2
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม14--5
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน1037--47
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม-1--1
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน-2--2
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน13--4
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด47165--212
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผอม48--12
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างผอม512--17
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สมส่วน37116--153
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ท้วม-8--8
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เริ่มอ้วน114--15
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อ้วน-7--7
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด61157--218
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผอม86--14
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างผอม68--14
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สมส่วน43121--164
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ท้วม18--9
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เริ่มอ้วน311--14
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อ้วน-3--3
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่านอกเกณฑ์-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด2990--119
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผอม-8--8
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างผอม-7--7
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สมส่วน2863--91
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ท้วม14--5
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เริ่มอ้วน-5--5
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อ้วน-3--3
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด34117--151
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผอม-4--4
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างผอม69--15
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สมส่วน2784--111
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ท้วม15--6
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เริ่มอ้วน-8--8
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อ้วน-7--7
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด1177--88
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผอม24--6
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างผอม112--13
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สมส่วน853--61
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ท้วม-3--3
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เริ่มอ้วน-1--1
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อ้วน-4--4
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด2896--124
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผอม63--9
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างผอม43--7
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สมส่วน1675--91
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ท้วม-5--5
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เริ่มอ้วน13--4
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อ้วน17--8
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด2292--114
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผอม13--4
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างผอม14--5
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สมส่วน1771--88
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ท้วม14--5
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เริ่มอ้วน16--7
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อ้วน14--5
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด2683--109
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผอม14--5
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างผอม55--10
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สมส่วน2060--80
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ท้วม-3--3
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เริ่มอ้วน-4--4
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อ้วน-6--6
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่านอกเกณฑ์-1--1
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด2965--94
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผอม-3--3
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างผอม311--14
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สมส่วน2341--64
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ท้วม21--3
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เริ่มอ้วน-7--7
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อ้วน12--3
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด279891-216
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผอม255-12
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างผอม286-16
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สมส่วน196558-142
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ท้วม-86-14
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เริ่มอ้วน21110-23
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อ้วน216-9
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด50149--199
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผอม45--9
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างผอม411--15
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สมส่วน40111--151
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ท้วม-8--8
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เริ่มอ้วน28--10
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อ้วน-6--6
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด1564--79
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผอม36--9
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างผอม-6--6
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สมส่วน1143--54
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ท้วม-2--2
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เริ่มอ้วน-6--6
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อ้วน11--2
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด5012161-232
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม371-11
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม1193-23
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน348952-175
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม152-8
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน-72-9
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน141-6
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด34110--144
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม18--9
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม411--15
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน2477--101
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม-2--2
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน38--11
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน24--6
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด2779--106
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผอม26--8
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างผอม15--6
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สมส่วน2361--84
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ท้วม-3--3
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เริ่มอ้วน-4--4
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อ้วน1---1
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่านอกเกณฑ์-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด60265--325
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผอม1966--85
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างผอม428--32
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สมส่วน37162--199
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ท้วม-2--2
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เริ่มอ้วน-3--3
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อ้วน-4--4
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่านอกเกณฑ์-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด1558--73
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม-6--6
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม24--6
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน1038--48
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม14--5
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน14--5
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน12--3
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด4220987-338
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม-262-28
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม2214-27
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน3114169-241
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม234-9
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน5134-22
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน253-10
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์--1-1
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด2698--124
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม46--10
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม310--13
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน1872--90
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม14--5
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน-4--4
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน-2--2
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด28134--162
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม13--4
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม49--13
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน19103--122
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม32--5
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน-10--10
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน17--8
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด5320091-344
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผอม3123-18
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างผอม4144-22
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สมส่วน4114372-256
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ท้วม2116-19
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เริ่มอ้วน1143-18
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อ้วน263-11
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่านอกเกณฑ์-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด60190105-355
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม28296-63
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม6266-38
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน2211282-216
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม153-9
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน386-17
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน-102-12
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด1834--52
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม24--6
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม47--11
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน1117--28
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม-1--1
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน11--2
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน-4--4
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด1555--70
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม32--5
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม27--9
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน938--47
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน14--5
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน-4--4
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด39122121-282
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม261-9
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม91410-33
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน248999-212
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม374-14
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน-55-10
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน111-3
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์--1-1
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด2383--106
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผอม146--20
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างผอม64--10
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สมส่วน262--64
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ท้วม13--4
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เริ่มอ้วน-6--6
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อ้วน-2--2
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด5214579-276
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผอม5182-25
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างผอม2185-25
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สมส่วน369863-197
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ท้วม254-11
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เริ่มอ้วน533-11
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อ้วน232-7
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่านอกเกณฑ์-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด1044--54
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผอม11--2
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างผอม14--5
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สมส่วน834--42
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ท้วม-3--3
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เริ่มอ้วน-2--2
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อ้วน-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่านอกเกณฑ์-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด4515688-289
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผอม9172-28
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างผอม51311-29
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สมส่วน2910357-189
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ท้วม164-11
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เริ่มอ้วน1138-22
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อ้วน-46-10
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด1561--76
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผอม16--7
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างผอม19--10
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สมส่วน735--42
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ท้วม-2--2
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เริ่มอ้วน34--7
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อ้วน35--8
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด64241--305
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผอม517--22
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างผอม325--28
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สมส่วน52168--220
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ท้วม26--8
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เริ่มอ้วน115--16
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อ้วน110--11
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด40124--164
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม23--5
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม510--15
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน2995--124
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม24--6
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน-6--6
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน26--8
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด35135--170
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม23--5
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม49--13
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน28103--131
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม-7--7
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน16--7
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน-7--7
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด2347--70
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผอม24--6
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างผอม22--4
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สมส่วน1930--49
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ท้วม-3--3
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เริ่มอ้วน-3--3
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อ้วน-5--5
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่านอกเกณฑ์-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด44110--154
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผอม1116--27
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างผอม79--16
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สมส่วน2674--100
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ท้วม-3--3
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เริ่มอ้วน-3--3
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อ้วน-5--5
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่านอกเกณฑ์-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด1671--87
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผอม715--22
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างผอม28--10
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สมส่วน739--46
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ท้วม-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เริ่มอ้วน-3--3
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อ้วน-6--6
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด2083--103
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผอม82--10
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างผอม17--8
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สมส่วน959--68
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ท้วม-5--5
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เริ่มอ้วน18--9
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อ้วน12--3
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด1359--72
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผอม21--3
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างผอม11--2
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สมส่วน1051--61
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ท้วม-1--1
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เริ่มอ้วน-4--4
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อ้วน-1--1
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่านอกเกณฑ์-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด49158--207
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม117--18
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม221--23
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน43105--148
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม-3--3
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน39--12
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน-3--3
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด31114--145
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม85--13
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม113--14
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน881--89
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน411--15
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน104--14
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด31101--132
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผอม64--10
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างผอม35--8
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สมส่วน579--84
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ท้วม-2--2
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เริ่มอ้วน54--9
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อ้วน127--19
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่านอกเกณฑ์-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด3812061-219
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผอม3103-16
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างผอม366-15
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สมส่วน309144-165
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ท้วม16--7
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เริ่มอ้วน-63-9
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อ้วน115-7
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด4914674-269
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผอม291-12
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างผอม6167-29
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สมส่วน389860-196
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ท้วม-42-6
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เริ่มอ้วน3102-15
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อ้วน-92-11
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด1134--45
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผอม614--20
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างผอม-4--4
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สมส่วน514--19
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ท้วม-1--1
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เริ่มอ้วน-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อ้วน-1--1
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่านอกเกณฑ์-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด189603151-943
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผอม24315-60
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างผอม245712-93
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สมส่วน124422125-671
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ท้วม5261-32
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เริ่มอ้วน5426-53
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อ้วน7252-34
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด40137--177
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผอม110--11
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างผอม514--19
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สมส่วน3297--129
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ท้วม-6--6
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เริ่มอ้วน-3--3
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อ้วน27--9
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด57193--250
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผอม-5--5
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างผอม915--24
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สมส่วน42158--200
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ท้วม13--4
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เริ่มอ้วน27--9
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อ้วน35--8
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด2062--82
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผอม47--11
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างผอม-6--6
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สมส่วน1542--57
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ท้วม-3--3
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เริ่มอ้วน-1--1
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อ้วน13--4
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด1241--53
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผอม11--2
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างผอม12--3
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สมส่วน733--40
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ท้วม-3--3
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เริ่มอ้วน21--3
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อ้วน11--2
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด2610746-179
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม381-12
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม1144-19
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน207136-127
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม122-5
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน-52-7
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน171-9
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด3913547-221
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม1761-24
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม6111-18
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน139942-154
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม17--8
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน-52-7
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน271-10
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด3413834-206
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม383-14
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม38--11
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน269827-151
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม-92-11
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน211--13
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน-42-6
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด1436--50
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม-2--2
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม25--7
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน1224--36
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน-2--2
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน-3--3
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด5217167-290
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม281-11
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม4197-30
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน3912049-208
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม371-11
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน283-13
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน296-17
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด4086--126
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม14--5
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม510--15
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน3462--96
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม-4--4
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน-3--3
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน-3--3
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด27114--141
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม46--10
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม510--15
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน1887--105
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม-3--3
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน-5--5
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน-3--3
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด7419532-301
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม711--18
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม13222-37
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน5112729-207
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม-7--7
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน191-11
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน219--21
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด38112--150
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม64--10
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม712--19
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน2483--107
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม14--5
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน-6--6
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน-3--3
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด3092--122
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผอม14--5
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างผอม88--16
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สมส่วน1863--81
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ท้วม-5--5
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เริ่มอ้วน26--8
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อ้วน16--7
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด23106--129
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผอม36--9
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างผอม315--18
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สมส่วน1776--93
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ท้วม-2--2
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เริ่มอ้วน-5--5
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อ้วน-2--2
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด47143--190
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม715--22
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม520--25
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน3087--117
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม15--6
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน312--15
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน14--5
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด1363--76
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม41--5
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม36--9
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน648--54
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม-3--3
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน-3--3
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน-2--2
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด68230110-408
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม12368-56
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม123014-56
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน4213473-249
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม1114-16
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน-124-16
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน177-15
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด9626589-450
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม13283-44
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม7319-47
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน6817870-316
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม152-8
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน3174-24
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน461-11
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด2311528-166
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม761-14
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม4173-24
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน107920-109
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม123-6
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน14--5
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน-71-8
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด33132--165
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม39--12
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม510--15
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน22101--123
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม13--4
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน26--8
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน-3--3
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด33102--135
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม-4--4
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม-3--3
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน2686--112
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม41--5
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน16--7
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน22--4
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด4612451-221
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผอม444-12
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างผอม483-15
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สมส่วน348338-155
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ท้วม373-13
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เริ่มอ้วน1162-19
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อ้วน-61-7
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่านอกเกณฑ์-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด39135--174
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม614--20
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม517--22
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน2477--101
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม25--7
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน-14--14
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน28--10
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด5921689-364
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม5402-47
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม4169-29
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน4514265-252
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม143-8
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน-103-13
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน445-13
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์--2-2
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด6015770-287
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม3133-19
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม5126-23
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน4911654-219
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม122-5
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน155-11
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน-9--9
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์1---1
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด7924577-401
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผอม168--24
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างผอม9215-35
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สมส่วน4618267-295
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ท้วม393-15
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เริ่มอ้วน2191-22
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อ้วน-6--6
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่านอกเกณฑ์3-1-4
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด61278--339
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม314--17
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม317--20
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน41190--231
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม517--22
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน725--32
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน215--17
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด47171--218
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม515--20
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม619--25
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน34106--140
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม-13--13
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน-11--11
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน27--9
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด30105--135
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม34--7
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม14--5
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน2579--104
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม-3--3
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน-7--7
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน18--9
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด1561--76
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผอม-5--5
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างผอม-6--6
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สมส่วน1345--58
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ท้วม-2--2
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เริ่มอ้วน13--4
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อ้วน1---1
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด2810660-194
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผอม-91-10
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างผอม1103-14
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สมส่วน257347-145
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ท้วม-23-5
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เริ่มอ้วน164-11
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อ้วน162-9
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด2610028-154
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผอม175-13
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างผอม361-10
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สมส่วน227017-109
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ท้วม-61-7
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เริ่มอ้วน-103-13
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อ้วน-11-2
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด48141101-290
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม-73-10
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม-1411-25
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน2910468-201
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม857-20
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน527-14
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน695-20
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด2763--90
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม38--11
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม36--9
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน1840--58
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม13--4
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน13--4
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน-3--3
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์1---1
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด3716280-279
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม1157-23
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม10198-37
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน2310958-190
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม-51-6
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน276-15
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน17--8
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด31102--133
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม1022--32
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม413--17
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน1457--71
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม33--6
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน-4--4
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน-3--3
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด3713779-253
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม-145-19
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม10121-23
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน239362-178
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม-43-7
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน-86-14
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน462-12
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด2154--75
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม32--5
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม35--8
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน1442--56
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน12--3
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน-3--3
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด2463--87
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม-12--12
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม-8--8
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน135--36
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม11--2
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน67--13
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน15---15
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์1---1
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด39149--188
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม1216--28
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม621--27
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน2096--116
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม-6--6
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน-6--6
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน14--5
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด64206--270
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม59--14
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม813--21
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน45145--190
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม211--13
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน114--15
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน314--17
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด4115955-255
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผอม792-18
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างผอม3193-25
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สมส่วน2712343-193
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ท้วม252-9
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เริ่มอ้วน-21-3
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อ้วน214-7
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1661--77
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม12--3
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม-5--5
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน1243--55
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม11--2
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน13--4
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน17--8
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด50129--179
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม27--9
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม39--12
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน3998--137
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม26--8
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน23--5
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน26--8
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด2596--121
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม210--12
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม39--12
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน1867--85
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม12--3
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน16--7
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน-2--2
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1647--63
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม21--3
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม32--5
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน831--39
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม14--5
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน18--9
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน11--2
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด2775--102
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผอม46--10
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างผอม45--9
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สมส่วน1853--71
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ท้วม-3--3
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เริ่มอ้วน17--8
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อ้วน-1--1
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด118374--492
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม422--26
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม639--45
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน101266--367
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม310--13
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน119--20
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน318--21
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด3216597-294
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม1108-19
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม41613-33
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน2411769-210
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม162-9
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน1112-14
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน153-9
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด47208--255
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม420--24
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม1017--27
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน28143--171
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม36--9
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน115--16
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน17--8
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1636--52
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม-2--2
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม-1--1
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน1426--40
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม-1--1
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน16--7
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน1---1
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด70125--195
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม68--14
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม810--18
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน5092--142
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม14--5
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน29--11
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน32--5
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด3260--92
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม-6--6
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม35--8
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน2942--71
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม-1--1
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน-4--4
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน-2--2
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1851--69
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม-3--3
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม-4--4
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน1839--57
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม-1--1
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน-3--3
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน-1--1
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด2796--123
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม54--9
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม214--16
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน1862--80
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม-5--5
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน17--8
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน14--5
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด6220089-351
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม14132-29
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม9218-38
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน3713470-241
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม-54-9
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน1124-17
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน1151-17
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด2595--120
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผอม14--5
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างผอม111--12
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สมส่วน2071--91
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ท้วม11--2
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เริ่มอ้วน22--4
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อ้วน-6--6
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด25102--127
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผอม65--11
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างผอม27--9
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สมส่วน1482--96
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ท้วม-3--3
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เริ่มอ้วน-3--3
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อ้วน32--5
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด3411540-189
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผอม531-9
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างผอม5162-23
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สมส่วน217630-127
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ท้วม-73-10
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เริ่มอ้วน-74-11
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อ้วน36--9
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด2990--119
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผอม54--9
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างผอม116--17
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สมส่วน1853--71
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ท้วม45--9
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เริ่มอ้วน-7--7
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อ้วน-5--5
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่านอกเกณฑ์1---1
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด219859-178
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผอม244-10
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างผอม3112-16
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สมส่วน166746-129
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ท้วม-35-8
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เริ่มอ้วน-71-8
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อ้วน-6--6
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่านอกเกณฑ์--1-1
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด289035-153
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม461-11
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม282-12
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน216528-114
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม141-6
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน-21-3
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน-52-7
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด2482--106
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผอม15--6
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างผอม26--8
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สมส่วน2060--80
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ท้วม13--4
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เริ่มอ้วน-6--6
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อ้วน-2--2
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด68195--263
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผอม612--18
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างผอม1126--37
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สมส่วน40123--163
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ท้วม38--11
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เริ่มอ้วน214--16
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อ้วน512--17
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่านอกเกณฑ์1---1
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด28131--159
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผอม211--13
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างผอม39--12
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สมส่วน2085--105
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ท้วม-9--9
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เริ่มอ้วน116--17
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อ้วน21--3
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด31132--163
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผอม34--7
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างผอม412--16
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สมส่วน2396--119
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ท้วม-7--7
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เริ่มอ้วน15--6
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อ้วน-8--8
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด3714073-250
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผอม7---7
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างผอม185--23
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สมส่วน1212260-194
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ท้วม-911-20
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เริ่มอ้วน-32-5
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อ้วน-1--1
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่านอกเกณฑ์-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด1247--59
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม111--12
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม22--4
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน830--38
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม-2--2
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน12--3
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด1669--85
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม44--8
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม48--12
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน846--54
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม-2--2
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน-5--5
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน-4--4
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด75282122-479
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม7227-36
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม10259-44
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน4918888-325
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม4145-23
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน22210-34
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน3113-17
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด1649--65
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม45--9
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม13--4
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน1139--50
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน-1--1
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน-1--1
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด1577--92
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม37--10
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม39--12
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน951--60
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน-5--5
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน-5--5
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด3894--132
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม514--19
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม22--4
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน1267--79
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม-5--5
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน102--12
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน94--13
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด6824099-407
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม6227-35
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม12288-48
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน4417275-291
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม235-10
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน2102-14
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน252-9
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด1264--76
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผอม-3--3
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างผอม26--8
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สมส่วน1046--56
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ท้วม-2--2
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เริ่มอ้วน-4--4
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อ้วน-3--3
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด4916185-295
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผอม6134-23
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างผอม4138-25
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สมส่วน3011265-207
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ท้วม341-8
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เริ่มอ้วน4134-21
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อ้วน263-11
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด31102--133
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผอม22--4
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างผอม-17--17
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สมส่วน2465--89
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ท้วม33--6
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เริ่มอ้วน110--11
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อ้วน-5--5
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่านอกเกณฑ์1---1
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด90265139-494
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม5292-36
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม10278-45
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน71188112-371
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม177-15
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน276-15
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน174-12
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด3317093-296
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม1402-43
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม5246-35
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน259074-189
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม--5-5
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน2125-19
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน-41-5
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด3510849-192
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม2175-24
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม-78-15
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน297634-139
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม231-6
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน-11-2
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน24--6
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด35126--161
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม64--10
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม813--21
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน1990--109
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม-8--8
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน26--8
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน-5--5
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด4012854-222
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม5154-24
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม5259-39
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน297240-141
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม-2--2
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน19--10
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน-51-6
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด5516857-280
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม3101-14
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม5145-24
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน4211844-204
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม251-8
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน2144-20
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน172-10
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด1351--64
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม-5--5
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน1233--45
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม-2--2
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน-6--6
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน15--6
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด3092--122
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผอม25--7
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างผอม56--11
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สมส่วน2266--88
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ท้วม-5--5
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เริ่มอ้วน-8--8
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อ้วน12--3
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด944--53
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม42--6
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน233--35
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม13--4
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน-3--3
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน23--5
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด201940142-1,283
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผอม487210-130
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างผอม267413-113
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สมส่วน10260799-808
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ท้วม5534-62
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เริ่มอ้วน8869-103
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อ้วน12487-67
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่านอกเกณฑ์-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด58214--272
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม318--21
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม417--21
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน48146--194
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม-13--13
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน114--15
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน26--8
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด5014858-256
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม3213-27
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม8172-27
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน359343-171
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม-11-2
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน158-14
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน3111-15
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด4611480-240
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผอม5166-27
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างผอม2146-22
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สมส่วน376755-159
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ท้วม154-10
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เริ่มอ้วน-65-11
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อ้วน164-11
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่านอกเกณฑ์-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด38109--147
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม110--11
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม28--10
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน2478--102
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม15--6
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน65--11
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน43--7
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด5919344-296
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม8111-20
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม11184-33
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน3814833-219
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม151-7
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน173-11
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน-42-6
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด34176--210
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม215--17
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม721--28
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน21116--137
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม29--11
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน110--11
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน15--6
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด3917040-249
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม1111--22
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม512--17
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน1912335-177
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม362-11
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน-123-15
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน16--7
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด3189--120
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม48--12
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม66--12
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน1863--81
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม-4--4
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน34--7
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน-4--4
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด2349--72
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม34--7
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม83--11
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน1038--48
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม-2--2
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน11--2
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน11--2
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด2684--110
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม54--9
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม16--7
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน1868--86
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน23--5
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน-3--3
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด1579--94
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม-2--2
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม36--9
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน1159--70
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม14--5
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน-7--7
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน-1--1
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด337926-138
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม451-10
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม662-14
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน205820-98
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม121-4
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน141-6
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน141-6
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด1143--54
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม23--5
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม16--7
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน730--37
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม-1--1
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน-2--2
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน11--2
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด1961--80
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม27--9
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม35--8
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน1241--53
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม-5--5
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน13--4
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน1---1
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด5214927-228
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม5344-43
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม6153-24
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน408719-146
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม13--4
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน-71-8
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน-3--3
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด82266--348
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม542--47
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม1134--45
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน60159--219
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม215--17
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน27--9
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน29--11
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด69246--315
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม713--20
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม818--26
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน51172--223
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม111--12
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน116--17
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน116--17
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด5518879-353
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม8153-26
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม5235-35
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน3814358-260
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม213-8
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน245-12
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน-24-10
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์----1
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์--1-1
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด7727658-411
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม5161-22
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม20208-48
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน5118346-280
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม-141-15
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน-27--27
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน1162-19
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด44106--150
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม1011--21
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม612--18
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน2772--99
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม-2--2
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน14--5
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน-5--5
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด35125--160
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ผอม36--9
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างผอม716--23
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สมส่วน2391--114
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ท้วม12--3
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เริ่มอ้วน-4--4
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อ้วน16--7
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่านอกเกณฑ์-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด1867--85
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม93--12
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม-4--4
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน959--68
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน-1--1
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด751--58
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม-5--5
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม-4--4
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน733--40
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม-3--3
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน-4--4
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน-2--2
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด6421258-334
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม9193-31
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม9204-33
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน4013646-222
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม571-13
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน1163-20
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน-141-15
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด3011161-202
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ผอม532-10
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างผอม296-17
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สมส่วน237743-143
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ท้วม-72-9
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เริ่มอ้วน-78-15
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อ้วน-8--8
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่านอกเกณฑ์-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด7222376-371
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ผอม3147-24
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างผอม9198-36
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สมส่วน5415843-255
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ท้วม497-20
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เริ่มอ้วน2128-22
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อ้วน-113-14
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด3513258-225
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ผอม-7--7
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างผอม3125-20
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สมส่วน288146-155
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ท้วม26--8
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เริ่มอ้วน1153-19
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อ้วน1114-16
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด2481--105
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ผอม84--12
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างผอม510--15
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สมส่วน1054--64
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ท้วม-4--4
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เริ่มอ้วน16--7
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อ้วน-3--3
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด2910338-170
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ผอม333-9
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างผอม3112-16
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สมส่วน207729-126
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ท้วม-3--3
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เริ่มอ้วน153-9
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อ้วน241-7
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด25116--141
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ผอม44--8
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างผอม38--11
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สมส่วน1786--103
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ท้วม-6--6
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เริ่มอ้วน111--12
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อ้วน-1--1
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด846--54
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ผอม13--4
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างผอม16--7
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สมส่วน530--35
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ท้วม12--3
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เริ่มอ้วน-4--4
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อ้วน-1--1
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด33137--170
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ผอม410--14
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างผอม316--19
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สมส่วน2598--123
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ท้วม-3--3
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เริ่มอ้วน15--6
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อ้วน-5--5
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด28144--172
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ผอม210--12
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างผอม124--25
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สมส่วน2497--121
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ท้วม16--7
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เริ่มอ้วน-4--4
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อ้วน-3--3
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด46150--196
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ผอม45--9
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างผอม45--9
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สมส่วน35110--145
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ท้วม15--6
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เริ่มอ้วน116--17
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อ้วน19--10
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด4719483-324
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ผอม3101-14
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างผอม82112-41
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สมส่วน3414465-243
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ท้วม-81-9
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เริ่มอ้วน-83-11
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อ้วน231-6
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด9226277-431
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ผอม9234-36
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างผอม17279-53
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สมส่วน5818054-292
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ท้วม184-13
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เริ่มอ้วน3155-23
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อ้วน491-14
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด2359--82
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ผอม36--9
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างผอม47--11
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สมส่วน1434--48
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ท้วม-6--6
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เริ่มอ้วน23--5
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อ้วน-3--3
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด5115849-258
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ผอม342-9
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างผอม7113-21
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สมส่วน3911640-195
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ท้วม151-7
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เริ่มอ้วน1143-18
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อ้วน-8--8
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด9232394-566
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ผอม2774--102
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างผอม836--44
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สมส่วน4420786-382
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ท้วม444-17
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เริ่มอ้วน323-14
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อ้วน1-1-2
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่านอกเกณฑ์5---5
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด29108--137
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ผอม1210--22
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างผอม48--12
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สมส่วน1282--94
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ท้วม11--2
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เริ่มอ้วน-3--3
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อ้วน-4--4
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด2453--77
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ผอม-1--1
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างผอม54--9
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สมส่วน1742--59
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ท้วม-2--2
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เริ่มอ้วน-3--3
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อ้วน21--3
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด44219--263
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ผอม224--26
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างผอม220--22
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สมส่วน36153--189
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ท้วม19--10
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เริ่มอ้วน111--12
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อ้วน22--4
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่านอกเกณฑ์-----
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด228335-140
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม14--5
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม192-12
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน195826-103
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม-33-6
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน-62-8
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน132-6
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด4512874-247
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม6102-18
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม3123-18
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน338751-171
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม348-15
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน-126-18
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน-34-7
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด61255107-423
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม6144-24
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม7295-41
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน4617077-293
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม2158-25
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน-1410-24
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน-133-16
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด1685--101
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม15--6
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม212--14
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน1356--69
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม-5--5
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน-3--3
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน-4--4
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด1037--47
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม-5--5
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม-6--6
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน921--30
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน-1--1
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน14--5
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด2611564-205
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม562-13
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม1114-16
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน199052-161
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม-21-3
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน-55-10
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน11--2
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด64147107-318
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม5192-26
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม1295-26
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน429582-219
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม-95-14
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน31011-24
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน252-9
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด2182--103
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม18--9
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม-9--9
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน1551--66
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม-6--6
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน23--5
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน35--8
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด1737--54
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม12--3
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม24--6
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน1422--36
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม-1--1
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน-5--5
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน-3--3
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด3111953-203
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม1151-17
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม4127-23
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน248039-143
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม-52-7
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน-43-7
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน231-6
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด39134--173
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม310--13
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม27--9
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน3086--116
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม17--8
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน110--11
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน214--16
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด36154112-399
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม885-22
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม4123-21
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน1910592-300
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม263-15
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน1108-22
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน2131-19
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด4518881-314
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม8114-23
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม574-16
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน3014055-225
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม-94-13
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน-128-20
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน296-17
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด1046--56
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม22--4
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม13--4
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน735--42
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม-1--1
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน-2--2
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน-3--3
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด4197--138
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม86--14
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม79--16
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน2463--87
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม-6--6
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน-8--8
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน25--7
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด4012952-221
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม233-8
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม584-17
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน229041-153
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม282-12
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน891-18
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน1111-13
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด228754-163
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม-41-5
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม276-15
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน166242-120
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม251-8
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน-31-4
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน263-11
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด30108--138
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม57--12
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม312--15
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน2178--99
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม-5--5
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน-2--2
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน14--5
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด38147--185
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม78--15
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม612--18
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน24107--131
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม-5--5
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน111--12
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน-4--4
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด59163--222
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม212--14
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม-17--17
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน51108--159
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม13--4
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน110--11
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน413--17
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด61161--222
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม610--16
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม812--20
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน45122--167
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม28--10
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน-7--7
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน-2--2
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด1547--62
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม53--8
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม34--7
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน635--41
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม-3--3
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน12--3
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด5315079-282
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ผอม271-10
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างผอม285-15
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สมส่วน4110560-206
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ท้วม2131-16
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เริ่มอ้วน5109-24
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อ้วน173-11
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่านอกเกณฑ์-----
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด4615561-262
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม5114-20
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม1171-19
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน3410149-184
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม-91-10
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน383-14
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน393-15
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด2082--102
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม-5--5
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม-5--5
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน1866--84
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม23--5
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน-1--1
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน-2--2
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด2991--120
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม15--6
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม29--11
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน2669--95
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม-4--4
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน-4--4
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน-----
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด2662--88
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ผอม26--8
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างผอม32--5
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สมส่วน2047--67
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ท้วม1---1
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เริ่มอ้วน-3--3
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อ้วน-4--4
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่านอกเกณฑ์-----
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.