แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทกังแอน--16461214173521262316272725673048------1,73349636675147580+5-1-9-5-75-5-6%
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทกังแอน--911111011011419191111------8381-891-56--+3+3-9350%
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทกังแอน--231181171381311271271301271301141282111-14151-1617---2-2-15-2-11%
32030004 บ้านสีโคปราสาทกังแอน--101918110181316151------5981-561-34--+2+2-6250%
32030005 ปราสาทปราสาทกังแอน--462482622652632772602752------49616111517112628---11-11-17-11-39%
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทโชคนาสาม------221411351251251341------18261-9101-1314---4-4-10-4-28%
32030007 บ้านทำนบปราสาทโชคนาสาม--141221351281261181251211------18981-9101-1011---1-1-10-1-9%
32030008 อมรินทราวารีปราสาทตาเบา--321271271341331231481351381211251343111-16171-2021---4-4-17-4-19%
32030009 บ้านจบกปราสาทตาเบา--17181111181171171211241------13381-781-910---2-2-8-2-20%
32030010 บ้านโคกทมปราสาทตาเบา--15116127124121126127130115114191224111114161-1718-+1-3-2-16-2-11%
32030011 บ้านสวายซอปราสาททมอ--181141161141251131281341------16281-10111-1112---1-1-11-1-8%
32030012 บ้านกะดาดปราสาททมอ--231241261311251261311361161131131264111-17181-1920---2-2-18-2-10%
32030013 บ้านโคลดปราสาททมอ--11714171101116191------4581-561-34--+2+2-6250%
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาททมอ--51811111119161141101------7481-341-45---1-1-4-1-20%
32030015 บ้านกูนปราสาทบ้านไทร--251241221161221231171301351421351291111-17181-1819---1-1-18-1-5%
32030016 บ้านรันเดงปราสาทบ้านไทร--111171181171241341231241------16881-10111-910--+1+1-11110%
32030017 บ้านตายัวะปราสาทบ้านไทร--1211611316171121141131------9381-561-56-----6--
32030018 บ้านตาวรปราสาทบ้านพลวง--221291161211271271201261201191281255111-12131-1617---4-4-13-4-23%
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทบ้านพลวง--171281151201171241271261------17481-9101-910-----10--
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทประทัดบุ--11113115181121111101121------928118101-56-+1+3+4-10467%
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทโคกยาง--151231171331211241201321------18581-451-1011---6-6-5-6-54%
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทโคกยาง--271231241411301311271301------23381-11121-1415---3-3-12-3-20%
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทโคกยาง--151161231181241211281251------17081-11121-910--+2+2-12220%
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทหนองใหญ่--261351271341271301241361451381241346111120221-2425-+1-4-3-22-3-12%
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทหนองใหญ่--161161241241211151241261------16681-11121-1011--+1+1-12110%
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทหนองใหญ่--181261191201261241341281352511321313121116181-2223-+1-6-5-18-5-21%
32030027 มหาราช ๔ปราสาทหนองใหญ่--231181201231161241261301------18081-781-1011---3-3-8-3-27%
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทหนองใหญ่--13115117113113118191221------12081-781-67--+1+1-8115%
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทหนองใหญ่--41121718151719181------6081-451-34--+1+1-5125%
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปรือ--181151191131181141291181------14481-891-910---1-1-9-1-10%
32030031 บ้านนาครองปราสาทหนองใหญ่--716110171711117161------6181-451-45-----5--
32030032 บ้านตานีปราสาทปรือ--241231351261221261261301------21281-10111-1112---1-1-11-1-8%
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทไพล--291321181241261251301341------21881-9101-1112---2-2-10-2-16%
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทโชคนาสาม--141151101151141161191161------11981-671-67-----7--
32030035 บ้านสวายปราสาทโชคนาสาม--151191181181181151191291------15181-891-910---1-1-9-1-10%
32030036 บ้านลำพุกปราสาทตานี--516191111181101151141------8881-671-56--+1+1-7117%
32030037 บ้านโชคปราสาทตานี--111171131131171251141141------12481-891-89-----9--
32030038 บ้านตาเบาปราสาทตานี--11111161241161141151171------11481-9101-67--+3+3-10343%
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทตานี--1611019114119171241101------10981-671-67-----7--
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาททุ่งมน91911117111113110191151------9491-451-56---1-1-5-1-16%
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาททุ่งมน--131141141191161121211161261301351216111-14151-1516---1-1-15-1-6%
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาททุ่งมน--201301231281211271221281------19981-10111-1011-----11--
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาททุ่งมน--5110112112171101101131------7981-561-45--+1+1-6120%
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทโคกสะอาด--331171151201251131261221251231131232111-15161-1516-----16--
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทโคกสะอาด--191151181161111211271171------14481-781-910---2-2-8-2-20%
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทเชื้อเพลิง--151121151111151111131141------10681-671-67-----7--
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทเชื้อเพลิง--261341301421552471592321------325101117191-1819-+1-1--19--
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทตาเบา--11141111918110161141------7381-561-45--+1+1-6120%
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทตาเบา--221201321351321241431431131431311338111121231-2526-+1-4-3-23-3-11%
32030050 บ้านไทรปราสาทตาเบา--101161151161181141181171------12481-781-89---1-1-8-1-11%
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทกันตวจระมวล--161121251161201241281211------1628119111-910-+1-+1-11110%
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทกันตวจระมวล--231301301351341231391391421281211344111120221-2122-+1-1--22--
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทโคกยาง--271331291331321301311351341441271355111126281-2425-+1+2+3-28312%
32030054 บ้านพนมปราสาทโคกสะอาด--81101416171517151------5281-451-34--+1+1-5125%
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทโคกยาง--51101111911211018151------7081-561-45--+1+1-6120%
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทโคกยาง--171221201211301131171211442511261282121120221-1920-+1+1+2-22210%
32030057 บ้านปราสาทปราสาทโคกยาง--7116114114112117118181------10681-891-67--+2+2-9229%
32030058 บ้านคลองปราสาทไพล--301221241201231281311191271271251276111-14151-1617---2-2-15-2-11%
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทไพล--41615191417113161------5481-451-34--+1+1-5125%
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทสมุด--221231291171241321361181351321211289111118201-1617-+1+2+3-20318%
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทสมุด--7181217114161151171------7681-9101-45--+5+5-105100%
32030062 บ้านบักดอกปราสาทสมุด--281361461361431331512321------30591-12131-1819---6-6-13-6-31%
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทโคกสะอาด--191211161251131261271171------16481-9101-910-----10--
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทโคกสะอาด--231121171271171171241331------17081-9101-910-----10--
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทโคกสะอาด--1518161811016111161------7081-341-45---1-1-4-1-20%
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทเชื้อเพลิง--191251241121191221181151------15481-781-910---2-2-8-2-20%
32030067 บ้านสมุดปราสาทโชคนาสาม--10161121111111131111131------8781-451-56---1-1-5-1-16%
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทโชคนาสาม--10110113191181151151131------10381-341-67---3-3-4-3-42%
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทประทัดบุ--7161915112171161101------7281-671-45--+2+2-7240%
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาททนง--251241291211221281241341------20781-10111-1314---3-3-11-3-21%
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาททนง--181131161181241141221201------14581-891-910---1-1-9-1-10%
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาททนง--161151161171181131231141------13281-781-910---2-2-8-2-20%
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปรือ--151231191161231181181261171251191219111-13141-1516---2-2-14-2-12%
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปรือ--241251181201331281241231241251251269111112141-1718-+1-5-4-14-4-22%
32030075 บ้านกระวันปราสาทปรือ--61512131216113181------4581-341-34-----4--
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง--99390311238321053993108396348263140194327123538125154---16-16-38-16-29%
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง--211191191211201351181241------17781-10111-1011-----11--
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง--281291231361291351321381------25081-13141-1415---1-1-14-1-6%
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง--12181911018114115161------8281-451-56---1-1-5-1-16%
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง--6161915171816161------5381-231-34---1-1-3-1-25%
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงคูตัน--15111113119125113122115118119191179111-16171-1516--+1+1-1717%
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงคูตัน--191201231171241191271251151201121221111-15161-1516-----16--
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงโคกตะเคียน--151191201221281181211291131101111206111-13141-1516---2-2-14-2-12%
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงโคกตะเคียน--5191916161613161------5081-561-34--+2+2-6250%
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงด่าน--321201201291311361261291231221221290111118201-1819-+1-+1-2016%
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงด่าน--251151121191101131151171------12681-671-910---3-3-7-3-30%
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงด่าน--141131151221161141271201------14181-891-910---1-1-9-1-10%
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงด่าน--291452251301281401331391111111101301121118201-2223-+1-4-3-20-3-13%
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงด่าน--211171211221201231131131------15081-891-910---1-1-9-1-10%
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงตะเคียน--13117116118191231161101------12281-9101-89--+1+1-10112%
32030091 บ้านกู่กาบเชิงตะเคียน--131101171191151171191191------12981-781-910---2-2-8-2-20%
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงโคกตะเคียน--271201261251201211161351------19081-9101-1011---1-1-10-1-9%
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงโคกตะเคียน--71611016191161101121------7681-891-45--+4+4-9480%
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงโคกตะเคียน--32136130132143138138149131134145140811111618113032---14-14-18-14-43%
32030095 บ้านด่านกาบเชิงโคกตะเคียน--34162252253246136146132126122141145014112022112527---5-5-22-5-18%
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงโคกตะเคียน--811512212212011411512217171141166111-16171-1516--+1+1-1717%
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงด่าน--191141241211241221221191------16581-9101-910-----10--
32030098 บ้านสกลกาบเชิงคูตัน--141191161161161151211181------13581-9101-910-----10--
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงคูตัน--301161181191231161241241221171121221111-17181-1516--+2+2-18213%
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงแนงมุด--161231241191211301211201------17481-9101-910-----10--
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงแนงมุด--32127135139136138129139135121133136411111719112628---9-9-19-9-32%
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงแนงมุด--321281171241271261341291251271181287111114161-1617-+1-2-1-16-1-5%
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงแนงมุด--40239139140141140148137115127135140112111921112426---5-5-21-5-19%
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะขอนแตก--331281241331471441562742------339101115171-1819-+1-3-2-17-2-10%
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะขอนแตก--171301241231281181401381------21881-11121-1011--+1+1-12110%
32030106 บ้านโนนสบายสังขะขอนแตก--131171181161181171171191------13581-891-910---1-1-9-1-10%
32030107 บ้านถนนสังขะดม--71816113171111101141------7681-561-45--+1+1-6120%
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะดม--131151151121211151171261201231171194111-9101-1516---6-6-10-6-37%
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะดม--1511111511512011411711919113161154111-10111-1516---5-5-11-5-31%
32030110 บ้านขอนแตกสังขะพระแก้ว--141341201231261171271281411441161290111-12131-2021---8-8-13-8-38%
32030111 บ้านอาวอกสังขะพระแก้ว--20171718181131101171------9081-781-56--+2+2-8234%
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะพระแก้ว--161211241241381231231301301361141279111114161-1920-+1-5-4-16-4-20%
32030113 บ้านตอกตราสังขะสะกาด--141171211131151201191141------13381-891-910---1-1-9-1-10%
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสะกาด--121251161241341191261181251271271253111-17181-1617--+1+1-1816%
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสะกาด--11110191611119113161------7581-561-45--+1+1-6120%
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะทับทัน--91151918111191101161------8781-671-56--+1+1-7117%
32030117 ดมวิทยาคารสังขะทับทัน--161231261241201141271381------18881-9101-1112---2-2-10-2-16%
32030118 บ้านสนบสังขะทับทัน--341301301361401331401271------27081-10111-1718---7-7-11-7-38%
32030119 บ้านเถกิงสังขะเทพรักษา--241171231261331321171281151201201255111-16171-1617-----17--
32030120 บ้านกะปูสังขะบ้านจารย์--511116111112171121131------7781-671-45--+2+2-7240%
32030121 บ้านตาคงสังขะบ้านจารย์--191311191161281181221261------17981-9101-1011---1-1-10-1-9%
32030122 จตุคามวิทยาสังขะบ้านจารย์--121131151141131151181211------12181-781-89---1-1-8-1-11%
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะบ้านจารย์--6110131618112161121------6381-451-45-----5--
32030124 บ้านสนวนสังขะบ้านชบ--13114110115110191141171------10281-891-67--+2+2-9229%
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะตาคง--662522481652752522722622------49215112123112426---3-3-23-3-11%
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะตาตุม--151171211191211381421241361311301294111124261-2021-+1+4+5-26524%
32030127 บ้านปวงตึกสังขะตาตุม--211261351391321331321371------25581112141-1718-+1-5-4-14-4-22%
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะตาตุม--611015131811016141------5281-451-34--+1+1-5125%
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะตาตุม191231281161251231181271161------19591-671-1112---5-5-7-5-41%
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะตาตุม111101111111911211518151------9291-451-56---1-1-5-1-16%
32030131 บ้านคะนาสังขะตาตุม--71111618141111121101------6981-671-45--+2+2-7240%
32030132 บ้านทัพทันสังขะสะกาด--91181121201171141131201------12381-671-89---2-2-7-2-22%
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสะกาด--301321331341421231341341251411231351111118201-2223-+1-4-3-20-3-13%
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ--11114116118117118171191------12081-891-67--+2+2-9229%
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ--121131211141181131201161------12781-891-910---1-1-9-1-10%
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ--17117115129116119118118110121191189111-11121-1516---4-4-12-4-25%
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ--19110116113117118119171------11981-671-67-----7--
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ--12191915116126121121120122117117811--771-1415-1--7-8-7-8-53%
32030139 บ้านตาพรามสังขะทับทัน--12116121112115110117115119113131153111-13141-1415---1-1-14-1-6%
32030140 บ้านศาลาสังขะเทพรักษา--15191101181101101171171------10681-671-67-----7--
32030141 บ้านชำเบงสังขะเทพรักษา--311371291301271291441361------26381-12131-1314---1-1-13-1-7%
32030142 บ้านลันแต้สังขะเทพรักษา--81201191241211151311211------15981-9101-1011---1-1-10-1-9%
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะเทพรักษา--161151171211271171281221------16381-9101-910-----10--
32030144 บ้านโคกไทรสังขะตาตุม--191181221221131231291311241301191250111-13141-1617---3-3-14-3-17%
32030145 บ้านโพธิ์สังขะทับทัน--61618191816110161------5981-451-34--+1+1-5125%
32030146 บ้านอังกอลสังขะทับทัน--818112112114110112191------8581-891-56--+3+3-9350%
32030147 บ้านจารย์สังขะทับทัน--38137145129149155254250234145143147914112123113032---9-9-23-9-28%
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะกระเทียม--101617151711419171------6581-561-45--+1+1-6120%
32030149 บ้านโพนชายสังขะกระเทียม--1015111114171161151141------9281-781-56--+2+2-8234%
32030150 บ้านชำสมิงสังขะกระเทียม--171211131161191101221141------13281-9101-910-----10--
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะกระเทียม--31137135129143138146149129133137140711112830112628--+2+2-3028%
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะบ้านชบ--31911211019171151111------7681-891-45--+4+4-9480%
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะบ้านชบ--301191231241261271271341431261161295111114161-2021-+1-6-5-16-5-23%
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะบ้านชบ--121191251131151171131191------13381-891-910---1-1-9-1-10%
32030155 บ้านพระแก้วสังขะพระแก้ว--38152240139141140156249142255142149414112224113133---9-9-24-9-27%
32030156 บ้านกระสังสังขะพระแก้ว--151181311261301231271331361291281296111113151-1617-+1-3-2-15-2-11%
32030157 บ้านแสนกางสังขะพระแก้ว--181171211211111181261111171151171192111-12131-1516---3-3-13-3-18%
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะตาคง--191161161231211221241201------16181-891-910---1-1-9-1-10%
32030159 บ้านสะกาดสังขะตาคง--231171311141271241161161251141151222111-12131-1516---3-3-13-3-18%
32030160 บ้านตาโมมสังขะตาคง--321231301251311361251211211171191280111114161-1617-+1-2-1-16-1-5%
32030161 บ้านจังเอิลสังขะตาคง--51819191618111181------6481-451-45-----5--
32030162 บ้านหลักสังขะตาคง--101201141141111141201191------12281-891-89-----9--
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะกระเทียม--31616171411218171------5381-451-34--+1+1-5125%
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะกระเทียม--11648531554164413741544163416745025124111,28336135054136468---14-14-54-14-20%
32030165 บ้านสังขะสังขะขอนแตก--251331371261351351411401------27281-11121-1213---1-1-12-1-7%
32030166 บ้านศรีนวลสังขะขอนแตก--251251321331231221221161131251201256111-14151-1718---3-3-15-3-16%
32030167 บ้านโดงสังขะขอนแตก--291171111241111231221231351191261240111-12131-1516---3-3-13-3-18%
32030168 บ้านโชคบัวเชดจรัส--181201161201191181171191------14781-891-910---1-1-9-1-10%
32030169 บ้านจรัสบัวเชดจรัส--281311231261301361371411211101131296111118201-2324-+1-5-4-20-4-16%
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดจรัส--171171261301321241341301------2108118101-1011-+1-2-1-10-1-9%
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดจรัส--201191211361191351191401141161101249111-14151-1920---5-5-15-5-25%
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด1318110191151151141181181------12091-781-67--+1+1-8115%
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด--91141817131111101101------7281-561-45--+1+1-6120%
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด--14112181161111161161171------11081-671-67-----7--
32030175 บ้านจบกบัวเชดสะเดา--916181111111151191151------9481-671-56--+1+1-7117%
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดสะเดา81131121121121151811511711616141138121-11121-1516---4-4-12-4-25%
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดตาวัง--71411315151615191------5481-671-34--+3+3-7375%
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดตาวัง--101916191131101131101------8081-671-45--+2+2-7240%
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดตาวัง--30122116119118126139131112112131228111-14151-1819---4-4-15-4-21%
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดตาวัง--381442451491401451371502------348101117191-1920-+1-2-1-19-1-5%
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดตาวัง--351341401401341471411441------31581-10111-1819---8-8-11-8-42%
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดสำเภาลูน--271281341261291331391271231281281353111123251-1718-+1+6+7-25739%
32030183 บ้านสนบัวเชดสำเภาลูน--33144238145144143155251217113128141114111719112527---8-8-19-8-29%
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดสำเภาลูน--181261121141261171201171------15081-891-910---1-1-9-1-10%
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดสำเภาลูน--131221241211181161191271------16081-891-910---1-1-9-1-10%
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดอาโพน--811017111111117191121------8581-451-56---1-1-5-1-16%
32030187 บ้านสวาทบัวเชดอาโพน--215181913111113171------588--551-34-1-+2+1-5125%
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด--301341331401281361311441281181121334111119211-2122-+1-2-1-21-1-4%
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด--121181111221191161181251201281131202111-13141-1516---2-2-14-2-12%
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักตาเมียง--31141232140130142141138123129124137112112123112426---3-3-23-3-11%
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักตาเมียง--181171231151211151271311231111241225111-11121-1516---4-4-12-4-25%
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักตาเมียง--1211219181221141141141------10581-9101-67--+3+3-10343%
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักบักได--131161171141101211251161111131141170111-12131-1516---3-3-13-3-18%
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักบักได--17181161161211231271131------14181-781-910---2-2-8-2-20%
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักบักได--711161101616131151------5481-451-34--+1+1-5125%
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักบักได--201131181231261271241191------17081-11121-910--+2+2-12220%
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักบักได--161121241161281201291271------17281-9101-910-----10--
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักโคกกลาง--241221201221221191351321------19681-10111-1011-----11--
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักโคกกลาง--231241251271321331331441251371211324111118201-2223-+1-4-3-20-3-13%
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักโคกกลาง--542381411391391532532371231331211431141-2122112527--1-4-5-22-5-18%
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักจีกแดก--1211115111111191101131------8281-561-56-----6--
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักจีกแดก--271241231271251321161351131231131258111-12131-1617---4-4-13-4-23%
32030203 บ้านรุนพนมดงรักจีกแดก--46246242145152258264262230138126156617113638112628--+10+10-381036%
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักจีกแดก--141151111221171171221191------13781-9101-910-----10--
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักจีกแดก--13111191101101919161------7781-341-45---1-1-4-1-20%
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักตาเมียง--211231271371331481361381------26381-9101-1718---8-8-10-8-44%
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ตรวจ--1319113171171121181161131121101140111-11121-1415---3-3-12-3-20%
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ตรวจ--201251191231251221191201271291181247111-15161-1516-----16--
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ตรวจ--35126144139145149142136137138132142311112224113032---8-8-24-8-25%
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ตรวจ--11151141141141151121161------10181-891-67--+2+2-9229%
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ตรวจ--5151915141915151------4781-451-34--+1+1-5125%
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ตรวจ--17191181161161161261231181261201205111-14151-1516---1-1-15-1-6%
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีสุข151231261261191221241251311521342211318131116181-2122-+1-5-4-18-4-18%
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีสุข--10111181141131161121191------10381-781-67--+1+1-8115%
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีสุข--12151516171618151------5481-341-34-----4--
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีสุข--14117116123125121125191161161211203111-9101-1516---6-6-10-6-37%
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีสุข--151241141211271271251201------17381-9101-910-----10--
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์แจนแวน--18118131127125117135119133136143139911112426111921--+5+5-26524%
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์แจนแวน--191261321261311331321341301291221314111115171-2930-+1-14-13-17-13-43%
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์แจนแวน--5151817161919171------5681-451-34--+1+1-5125%
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์แจนแวน--201211101181131151221191------13881-781-910---2-2-8-2-20%
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์แจนแวน--151251211181221251271161211191121221111-10111-1516---5-5-11-5-31%
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ณรงค์--9113112112115191271121181161201163111-14151-1415-----15--
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ณรงค์--141161101151171161241261------13881-891-910---1-1-9-1-10%
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ณรงค์--111271261251151211301301------18581-891-1011---2-2-9-2-18%
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ณรงค์121201271221251321281391171------22291-9101-1112---2-2-10-2-16%
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ณรงค์151191271201251301231311321------22291-9101-1112---2-2-10-2-16%
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ณรงค์--9161111417151101101------6281-451-45-----5--
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ตรวจ--281251281301231251221221251271271282111113151-1617-+1-3-2-15-2-11%
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์หนองแวง--231231231321281191321211221241151262111-12131-1617---4-4-13-4-23%
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์หนองแวง--91111111161181111131131------10281-9101-67--+3+3-10343%
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์หนองแวง--171121161141101141211161------12081-891-67--+2+2-9229%
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์หนองแวง--13113111112110110191101------8881-451-56---1-1-5-1-16%
ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.