ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
บ้านจรูกแขวะ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก32030014
PERCODE 6 หลัก650296
กระทรวง 10 หลัก1032650296
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจรูกแขวะ
ชื่อ (อังกฤษ)bancharoensuk School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทมอ
อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.72542132
Longitude
103.4931627

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน