จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด9,08331,9035,909-47,080
เตี้ย7221,611361-2,698
ค่อนข้างเตี้ย8252,004331-3,173
สูงตามเกณฑ์7,11925,9394,912-38,128
ค่อนข้างสูง2151,384192-1,797
สูง202965112-1,283
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์--1-1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด2851,448--1,733
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย1139--50
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย2949--78
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์2261,189--1,415
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง6104--110
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง1367--80
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด2063--83
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย2---2
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย-4--4
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์1847--65
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง-5--5
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง-7--7
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด4117071-282
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย-7--7
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย183-12
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์3813163-232
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง1141-16
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง1104-15
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด1940--59
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย-2--2
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย22--4
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์1432--46
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง33--6
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง-1--1
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด94402--496
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย1319--32
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย1024--34
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์66320--386
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง419--23
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง120--21
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด-182--182
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เตี้ย-17--17
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างเตี้ย-15--15
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูงตามเกณฑ์-137--137
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างสูง-6--6
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูง-7--7
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด36153--189
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เตี้ย18--9
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างเตี้ย46--10
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูงตามเกณฑ์31128--159
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างสูง-6--6
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูง-5--5
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด5920084-343
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย564-15
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย5127-24
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์4616267-275
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง-103-13
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง3103-16
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด25108--133
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย-8--8
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย14--5
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์2493--117
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง-1--1
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง-2--2
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด3115538-224
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย-41-5
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย112--13
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์2612732-185
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง263-11
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง262-10
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด32130--162
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย-10--10
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย110--11
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์30104--134
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง15--6
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง-1--1
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด4717542-264
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย-71-8
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย391-13
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์4013937-216
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง3152-20
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง151-7
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด837--45
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย12--3
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์727--34
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง-3--3
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง-5--5
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด1361--74
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย-2--2
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย11--2
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์1154--65
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง12--3
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง-2--2
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด49130112-291
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย525-12
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย-412-16
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์4311289-244
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง182-11
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง-44-8
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด28140--168
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย18--9
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย18--9
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์25110--135
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง111--12
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง-3--3
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด2865--93
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย41--5
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย83--11
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์1655--71
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง-3--3
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง-3--3
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด5113767-255
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย751-13
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย1175-23
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์3311656-205
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง-64-10
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง-31-4
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด45129--174
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย923--32
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย619--25
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์2985--114
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง12--3
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด2468--92
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เตี้ย36--9
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างเตี้ย37--10
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูงตามเกณฑ์1746--63
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างสูง14--5
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูง-5--5
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด38147--185
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย35--8
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย47--11
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์31125--156
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง-6--6
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง-4--4
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด50183--233
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย326--29
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย513--18
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์36130--166
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง310--13
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง34--7
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด31139--170
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย27--9
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย410--14
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์21111--132
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง-7--7
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง44--8
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด61178107-346
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย578-20
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย355-13
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์5215590-297
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง153-9
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-61-7
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด32134--166
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย15--6
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย25--7
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์27119--146
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง13--4
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง12--3
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด44151118-313
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย388-19
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย266-14
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์2911399-241
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง5122-19
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง5123-20
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด41139--180
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย15--6
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย36--9
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์37117--154
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง-6--6
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-5--5
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด2892--120
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย-9--9
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย27--9
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์2374--97
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง32--5
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด1644--60
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย-1--1
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย23--5
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์1437--51
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง-1--1
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-2--2
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด33111--144
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เตี้ย2---2
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างเตี้ย48--12
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูงตามเกณฑ์2496--120
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างสูง24--6
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูง13--4
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด1348--61
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย-1--1
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย-4--4
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์1338--51
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง-3--3
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-2--2
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด47165--212
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เตี้ย39--12
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างเตี้ย811--19
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูงตามเกณฑ์35136--171
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างสูง-6--6
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูง13--4
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด61157--218
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เตี้ย34--7
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างเตี้ย17--8
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูงตามเกณฑ์57134--191
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างสูง-4--4
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูง-8--8
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด2990--119
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เตี้ย43--7
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างเตี้ย36--9
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูงตามเกณฑ์2276--98
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างสูง-4--4
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูง-1--1
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด34117--151
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เตี้ย31--4
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างเตี้ย28--10
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูงตามเกณฑ์2899--127
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างสูง15--6
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูง-4--4
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด1177--88
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เตี้ย12--3
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างเตี้ย32--5
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูงตามเกณฑ์765--72
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างสูง-4--4
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูง-4--4
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด2896--124
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เตี้ย-1--1
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างเตี้ย43--7
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูงตามเกณฑ์2386--109
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างสูง13--4
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูง-3--3
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด2292--114
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เตี้ย33--6
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างเตี้ย23--5
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูงตามเกณฑ์1582--97
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างสูง11--2
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูง13--4
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด2683--109
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เตี้ย-3--3
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างเตี้ย45--9
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูงตามเกณฑ์2270--92
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างสูง-1--1
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูง-4--4
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด2965--94
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เตี้ย1---1
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างเตี้ย43--7
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูงตามเกณฑ์2255--77
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างสูง23--5
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูง-4--4
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด279891-216
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เตี้ย-52-7
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างเตี้ย253-10
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูงตามเกณฑ์237477-174
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างสูง-99-18
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูง25--7
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด50149--199
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เตี้ย35--8
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างเตี้ย78--15
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูงตามเกณฑ์38126--164
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างสูง26--8
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูง-4--4
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด1564--79
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เตี้ย118--19
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างเตี้ย215--17
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูงตามเกณฑ์1231--43
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างสูง-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูง-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด5012161-232
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย237-12
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย961-16
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์3610753-196
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง34--7
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-1--1
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด34110--144
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย14--5
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย47--11
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์2990--119
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง-4--4
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-5--5
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด2779--106
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เตี้ย14--5
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างเตี้ย44--8
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูงตามเกณฑ์2168--89
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างสูง-2--2
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูง11--2
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด60265--325
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เตี้ย13--4
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างเตี้ย42--6
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูงตามเกณฑ์52242--294
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างสูง312--15
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูง-6--6
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด1558--73
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย24--6
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย52--7
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์850--58
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง-2--2
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด4220987-338
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย11911-31
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย5173-25
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์3516070-265
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง132-6
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง-101-11
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด2698--124
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย21--3
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย-6--6
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์2284--106
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง15--6
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง12--3
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด28134--162
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย211--13
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย59--14
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์21103--124
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง-3--3
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง-8--8
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด5320091-344
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เตี้ย4136-23
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างเตี้ย5184-27
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูงตามเกณฑ์4215877-277
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ค่อนข้างสูง-32-5
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) สูง282-12
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด60190105-355
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย199-19
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย5115-21
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์5115682-289
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง187-16
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง262-10
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด1834--52
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย-1--1
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย-2--2
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์1824--42
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง-4--4
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-3--3
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด1555--70
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย21--3
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย35--8
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์1045--55
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง-2--2
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง-2--2
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด39122121-282
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย4411-19
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย265-13
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์3210799-238
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง-42-6
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง114-6
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด2383--106
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เตี้ย-12--12
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างเตี้ย-9--9
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูงตามเกณฑ์1062--72
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ค่อนข้างสูง8---8
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) สูง5---5
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด5214579-276
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เตี้ย244-10
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างเตี้ย1175-23
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูงตามเกณฑ์3812368-229
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างสูง-72-9
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูง14--5
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด1044--54
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เตี้ย-1--1
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างเตี้ย2---2
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูงตามเกณฑ์839--47
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างสูง-2--2
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูง-2--2
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด4515688-289
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เตี้ย526-13
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างเตี้ย562-13
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูงตามเกณฑ์3213375-240
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างสูง273-12
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูง182-11
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด1561--76
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เตี้ย43--7
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างเตี้ย13--4
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูงตามเกณฑ์953--62
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างสูง11--2
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูง-1--1
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด64241--305
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เตี้ย113--14
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างเตี้ย48--12
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูงตามเกณฑ์55202--257
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ค่อนข้างสูง315--18
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) สูง13--4
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด40124--164
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย41--5
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย211--13
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์34109--143
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง-1--1
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-2--2
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด35135--170
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย55--10
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย37--10
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์27117--144
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง-2--2
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-4--4
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด2347--70
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เตี้ย21--3
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างเตี้ย-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูงตามเกณฑ์2140--61
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ค่อนข้างสูง-3--3
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) สูง-3--3
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด44110--154
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เตี้ย-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างเตี้ย15--6
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูงตามเกณฑ์3597--132
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างสูง47--11
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูง41--5
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด1671--87
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เตี้ย-2--2
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างเตี้ย25--7
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูงตามเกณฑ์1355--68
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างสูง-6--6
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูง13--4
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด2083--103
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เตี้ย13--4
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างเตี้ย13--4
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูงตามเกณฑ์1772--89
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ค่อนข้างสูง11--2
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) สูง-4--4
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด1359--72
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เตี้ย-1--1
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างเตี้ย-2--2
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูงตามเกณฑ์1353--66
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ค่อนข้างสูง-2--2
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) สูง-1--1
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด49158--207
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย111--12
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย415--19
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์40127--167
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง44--8
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง-1--1
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด31114--145
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย157--22
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย19--10
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์888--96
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง37--10
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง43--7
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด31101--132
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เตี้ย156--21
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างเตี้ย-8--8
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูงตามเกณฑ์1580--95
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ค่อนข้างสูง-3--3
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) สูง14--5
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด3812061-219
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เตี้ย444-12
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างเตี้ย492-15
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูงตามเกณฑ์299753-179
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างสูง-82-10
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูง12--3
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด4914674-269
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เตี้ย761-14
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างเตี้ย991-19
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูงตามเกณฑ์3212171-224
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างสูง171-9
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูง-3--3
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด1134--45
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เตี้ย-1--1
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างเตี้ย-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูงตามเกณฑ์719--26
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ค่อนข้างสูง37--10
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) สูง17--8
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด189603151-943
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เตี้ย102717-54
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างเตี้ย213314-68
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูงตามเกณฑ์148493111-752
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างสูง5327-44
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูง5182-25
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด40137--177
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เตี้ย35--8
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างเตี้ย55--10
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูงตามเกณฑ์31112--143
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างสูง110--11
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูง-5--5
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด57193--250
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เตี้ย713--20
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างเตี้ย411--15
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูงตามเกณฑ์45162--207
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างสูง-4--4
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูง13--4
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด2062--82
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เตี้ย18--9
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างเตี้ย-6--6
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูงตามเกณฑ์1844--62
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างสูง12--3
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูง-2--2
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด1241--53
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เตี้ย21--3
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างเตี้ย12--3
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูงตามเกณฑ์938--47
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างสูง-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูง-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด2610746-179
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย241-7
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย1111-13
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์238541-149
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง-41-5
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง-32-5
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด3913547-221
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย872--80
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย6192-27
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์234139-103
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง-22-4
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง214-7
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด3413834-206
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย391-13
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย582-15
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์2611026-162
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง-84-12
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง-31-4
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด1436--50
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย2---2
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย42--6
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์833--41
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง-1--1
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด5217167-290
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย742-13
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย231-6
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์4215258-252
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง183-12
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง-43-7
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด4086--126
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย25--7
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย110--11
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์3671--107
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง1---1
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด27114--141
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย312--15
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย313--16
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์2182--103
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง-6--6
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง-1--1
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด7419532-301
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย118--19
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย2173-22
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์6814928-245
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง151-7
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง26--8
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด38112--150
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย13--4
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย-7--7
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์3395--128
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง26--8
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง21--3
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด3092--122
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เตี้ย23--5
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างเตี้ย29--11
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูงตามเกณฑ์2473--97
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างสูง12--3
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูง15--6
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด23106--129
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เตี้ย26--8
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างเตี้ย54--9
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูงตามเกณฑ์1689--105
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ค่อนข้างสูง-6--6
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) สูง-1--1
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด47143--190
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย28--10
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย514--19
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์37112--149
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง26--8
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง13--4
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด1363--76
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย13--4
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย14--5
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์1052--62
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง13--4
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง-1--1
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด68230110-408
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย493-16
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย1295-26
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์5219195-338
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง-135-18
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง-82-10
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด9626589-450
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย1215-27
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย9199-37
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์8420470-358
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง1133-17
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง182-11
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด2311528-166
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย-12-3
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย-2--2
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์229626-144
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง-7--7
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง19--10
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด33132--165
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย37--10
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย19--10
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์27106--133
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง25--7
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง-5--5
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด33102--135
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย112--13
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย1010--20
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์1288--100
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง-2--2
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด4612451-221
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เตี้ย477-18
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างเตี้ย5123-20
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูงตามเกณฑ์3510337-175
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ค่อนข้างสูง211-4
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) สูง-13-4
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด39135--174
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย-2--2
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย24--6
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์34120--154
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง15--6
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง24--6
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด5921689-364
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย377-17
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย10205-35
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์4417370-287
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง1122-15
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง145-10
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด6015770-287
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย563-14
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย865-19
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์4613457-237
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง-83-11
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง132-6
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด7924577-401
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เตี้ย14136-33
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างเตี้ย7186-31
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูงตามเกณฑ์5720260-319
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ค่อนข้างสูง182-11
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) สูง-43-7
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด61278--339
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย1611--27
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย911--20
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์36235--271
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง-11--11
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง-10--10
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด47171--218
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย13--4
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย28--10
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์42144--186
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง17--8
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง19--10
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด30105--135
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย29--11
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย310--13
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์2577--102
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง-7--7
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง-2--2
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด1561--76
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เตี้ย-3--3
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างเตี้ย14--5
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูงตามเกณฑ์1349--62
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างสูง11--2
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูง-4--4
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด2810660-194
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เตี้ย151-7
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างเตี้ย453-12
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูงตามเกณฑ์228755-164
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างสูง151-7
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูง-4--4
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด2610028-154
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เตี้ย172-10
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างเตี้ย-43-7
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูงตามเกณฑ์258321-129
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างสูง-52-7
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูง-1--1
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด48141101-290
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย35514-54
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย587-20
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์812177-206
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง-31-4
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง-42-6
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด2763--90
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย33--6
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย11--2
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์2256--78
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง-3--3
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง1---1
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด3716280-279
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย374-14
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย3175-25
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์3113270-233
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง-31-4
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง-3--3
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด31102--133
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย64--10
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย35--8
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์2173--94
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง17--8
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง-13--13
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด3713779-253
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย4147-25
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย487-19
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์2910661-196
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง-54-9
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง-4--4
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด2154--75
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย-8--8
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย24--6
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์1741--58
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง21--3
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด2463--87
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย224--26
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย15--6
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์-52--52
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง-1--1
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง11--2
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด39149--188
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย-5--5
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย312--15
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์34111--145
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง-10--10
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง211--13
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด64206--270
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย510--15
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย312--15
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์50172--222
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง39--12
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง33--6
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด4115955-255
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เตี้ย641-11
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างเตี้ย2193-24
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูงตามเกณฑ์3212750-209
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างสูง-71-8
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูง12--3
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1661--77
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย-3--3
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย-1--1
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์1550--65
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง-3--3
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง14--5
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด50129--179
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย32--5
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย46--10
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์41109--150
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง-9--9
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง23--5
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด2596--121
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย814--22
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย416--20
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์1365--78
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง-1--1
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1647--63
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย-5--5
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย38--11
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์1334--47
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด2775--102
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เตี้ย-11--11
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างเตี้ย25--7
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูงตามเกณฑ์2558--83
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างสูง-1--1
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูง-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด118374--492
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย1032--42
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย1628--44
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์92295--387
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง-11--11
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง-8--8
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด3216597-294
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย134-8
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย3153-21
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์2813485-247
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง-83-11
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง-52-7
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด47208--255
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย610--16
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย612--18
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์34176--210
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง15--6
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง-5--5
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1636--52
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย-1--1
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย12--3
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์1431--45
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง1---1
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง-2--2
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด70125--195
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย316--19
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย127--19
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์5296--148
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง13--4
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง23--5
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด3260--92
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย48--12
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย31--4
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์2548--73
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง-2--2
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง-1--1
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1851--69
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย3---3
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย36--9
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์1243--55
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง-1--1
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง-1--1
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด2796--123
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย16--7
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย16--7
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์2477--101
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง-4--4
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง13--4
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด6220089-351
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย3164-23
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย7144-25
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์5015474-278
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง186-15
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง181-10
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด2595--120
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เตี้ย33--6
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างเตี้ย24--6
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูงตามเกณฑ์2083--103
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างสูง-5--5
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูง-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด25102--127
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เตี้ย-3--3
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างเตี้ย14--5
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูงตามเกณฑ์2391--114
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างสูง14--5
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูง-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด3411540-189
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เตี้ย1104-15
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างเตี้ย172-10
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูงตามเกณฑ์318932-152
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างสูง-41-5
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูง151-7
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด2990--119
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เตี้ย63--9
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างเตี้ย37--10
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูงตามเกณฑ์1573--88
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างสูง33--6
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูง24--6
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด219859-178
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เตี้ย167-14
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างเตี้ย164-11
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูงตามเกณฑ์198045-144
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างสูง-2--2
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูง-43-7
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด289035-153
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย152-8
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย22--4
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์247930-133
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง-21-3
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง122-5
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด2482--106
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เตี้ย33--6
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างเตี้ย15--6
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูงตามเกณฑ์2068--88
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างสูง-3--3
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูง-3--3
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด68195--263
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เตี้ย67--13
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างเตี้ย912--21
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูงตามเกณฑ์49164--213
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างสูง26--8
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูง26--8
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด28131--159
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เตี้ย-5--5
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างเตี้ย-7--7
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูงตามเกณฑ์26108--134
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างสูง26--8
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูง-5--5
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด31132--163
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เตี้ย24--6
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างเตี้ย79--16
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูงตามเกณฑ์22109--131
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ค่อนข้างสูง-6--6
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) สูง-4--4
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด3714073-250
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เตี้ย-12-3
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างเตี้ย-98-17
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูงตามเกณฑ์1412963-206
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ค่อนข้างสูง14---14
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) สูง91--10
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด1247--59
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย-2--2
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย-7--7
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์1233--45
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง-4--4
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง-1--1
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด1669--85
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย-7--7
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย12--3
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์1555--70
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง-4--4
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง-1--1
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด75282122-479
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย5155-25
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย7153-25
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์62230106-398
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง1126-19
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง-102-12
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด1649--65
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย12--3
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย-5--5
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์1541--56
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง-1--1
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด1577--92
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย23--5
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย44--8
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์862--70
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง16--7
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง-2--2
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด3894--132
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย92--11
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย92--11
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์1984--103
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง-2--2
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง14--5
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด6824099-407
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย7205-32
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย12183-33
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์4917987-315
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง-133-16
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง-101-11
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด1264--76
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เตี้ย26--8
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างเตี้ย22--4
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูงตามเกณฑ์853--61
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างสูง-3--3
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูง-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด4916185-295
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เตี้ย-71-8
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างเตี้ย7135-25
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูงตามเกณฑ์4012578-243
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างสูง-9--9
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูง271-10
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด31102--133
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เตี้ย12--3
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างเตี้ย15--6
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูงตามเกณฑ์2890--118
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ค่อนข้างสูง-3--3
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) สูง12--3
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด90265139-494
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย91714-40
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย72810-45
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์71206109-386
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง-74-11
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง372-12
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด3317093-296
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย-116-17
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย5143-22
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์2813780-245
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง-74-11
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง-1--1
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด3510849-192
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย-21-3
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย1101-12
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์349042-166
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง-32-5
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง-33-6
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด35126--161
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย16--7
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย59--14
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์28103--131
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง15--6
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง-3--3
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด4012854-222
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย23--5
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย310--13
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์3410452-190
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง-92-11
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง12--3
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด5516857-280
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย-2--2
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย282-12
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์5013748-235
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง1112-14
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง2105-17
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด1351--64
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย-4--4
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย-3--3
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์1339--52
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง-3--3
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง-2--2
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด3092--122
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เตี้ย-3--3
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างเตี้ย-4--4
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูงตามเกณฑ์2873--101
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ค่อนข้างสูง18--9
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) สูง14--5
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด944--53
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย-1--1
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย11--2
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์738--45
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง-4--4
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง1---1
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด201940142-1,283
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เตี้ย6261-33
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างเตี้ย9406-55
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูงตามเกณฑ์175761123-1,059
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ค่อนข้างสูง5708-83
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) สูง6434-53
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด58214--272
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย311--14
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย418--22
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์48165--213
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง212--14
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง18--9
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด5014858-256
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย42213-39
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย6165-27
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์4010737-184
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง-22-4
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง-11-2
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด4611480-240
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เตี้ย432-9
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างเตี้ย266-14
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูงตามเกณฑ์409571-206
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ค่อนข้างสูง-41-5
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) สูง-6--6
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด38109--147
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย163--19
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย38--11
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์1994--113
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง-4--4
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด5919344-296
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย182-11
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย4153-22
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์5216238-252
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง24--6
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-41-5
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด34176--210
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย28--10
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย213--15
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์28136--164
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง211--13
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-8--8
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด3917040-249
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย191-11
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย7183-28
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์3113836-205
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง-3--3
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-2--2
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด3189--120
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย25--7
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย25--7
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์2771--98
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง-3--3
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-5--5
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด2349--72
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย2---2
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย15--6
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์2040--60
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง-3--3
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-1--1
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด2684--110
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย11--2
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย29--11
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์2268--90
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง13--4
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-3--3
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด1579--94
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย-5--5
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์1571--86
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง-3--3
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด337926-138
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย115-7
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย322-7
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์277118-116
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง111-3
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง14--5
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด1143--54
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย21--3
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย15--6
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์833--41
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง-4--4
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด1961--80
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย14--5
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย1---1
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์1752--69
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง-4--4
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง-1--1
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด5214927-228
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย33--6
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย211--13
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์4512626-197
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง15--6
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง141-6
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด82266--348
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย59--14
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย86--14
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์69216--285
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง-21--21
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง-14--14
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด69246--315
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย68--14
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย613--19
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์55206--261
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง216--18
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง-3--3
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด5518879-353
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย946-19
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย8147-32
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์3816262-287
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง-41-6
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง-42-8
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์--1-1
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด7727658-411
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย3224-29
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย7205-32
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์6621045-321
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง-163-19
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง181-10
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด44106--150
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย24--6
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย810--18
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์3386--119
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง-2--2
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง14--5
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนทั้งหมด35125--160
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เตี้ย46--10
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างเตี้ย-9--9
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูงตามเกณฑ์31104--135
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ค่อนข้างสูง-3--3
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) สูง-3--3
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด1867--85
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย17--8
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย35--8
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์1455--69
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด751--58
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย-3--3
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย13--4
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์641--47
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง-2--2
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-2--2
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด6421258-334
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย5106-21
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย6107-23
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์5217143-266
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง1131-15
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-81-9
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนทั้งหมด3011161-202
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เตี้ย193-13
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างเตี้ย-42-6
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูงตามเกณฑ์298853-170
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ค่อนข้างสูง-63-9
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) สูง-4--4
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด7222376-371
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เตี้ย4136-23
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างเตี้ย6134-23
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูงตามเกณฑ์6118463-308
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างสูง-82-10
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูง151-7
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด3513258-225
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เตี้ย6105-21
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างเตี้ย-113-14
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูงตามเกณฑ์2710247-176
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างสูง272-11
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูง-21-3
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด2481--105
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เตี้ย14--5
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างเตี้ย-6--6
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูงตามเกณฑ์2269--91
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างสูง12--3
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูง-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด2910338-170
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เตี้ย235-10
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างเตี้ย674-17
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูงตามเกณฑ์198528-132
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างสูง141-6
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูง14--5
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด25116--141
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เตี้ย-4--4
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างเตี้ย25--7
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูงตามเกณฑ์22104--126
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างสูง-1--1
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูง12--3
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด846--54
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เตี้ย-1--1
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างเตี้ย-3--3
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูงตามเกณฑ์638--44
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างสูง22--4
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูง-2--2
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด33137--170
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เตี้ย38--11
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างเตี้ย36--9
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูงตามเกณฑ์27115--142
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างสูง-2--2
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูง-6--6
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด28144--172
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เตี้ย49--13
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างเตี้ย316--19
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูงตามเกณฑ์19106--125
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างสูง210--12
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูง-3--3
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด46150--196
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เตี้ย35--8
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างเตี้ย68--14
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูงตามเกณฑ์35130--165
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างสูง16--7
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูง11--2
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด4719483-324
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เตี้ย522-9
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างเตี้ย5142-21
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูงตามเกณฑ์3716369-269
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างสูง-98-17
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูง-62-8
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด9226277-431
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เตี้ย4124-20
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างเตี้ย7187-32
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูงตามเกณฑ์8022064-364
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างสูง151-7
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูง-71-8
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด2359--82
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เตี้ย21--3
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างเตี้ย36--9
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูงตามเกณฑ์1841--59
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างสูง-7--7
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูง-4--4
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด5115849-258
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เตี้ย9326-47
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างเตี้ย11133-27
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูงตามเกณฑ์3110838-177
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างสูง-22-4
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูง-3--3
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด9232394-566
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เตี้ย585-18
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างเตี้ย3109-23
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูงตามเกณฑ์3529976-462
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างสูง1164-25
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูง38---38
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด29108--137
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เตี้ย-2--2
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างเตี้ย25--7
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูงตามเกณฑ์1993--112
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างสูง46--10
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูง42--6
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนทั้งหมด2453--77
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เตี้ย14--5
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างเตี้ย52--7
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูงตามเกณฑ์1846--64
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ค่อนข้างสูง-----
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) สูง-1--1
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนทั้งหมด44219--263
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เตี้ย713--20
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างเตี้ย813--21
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูงตามเกณฑ์29181--210
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ค่อนข้างสูง-8--8
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) สูง-4--4
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด228335-140
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย113-5
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย-93-12
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์216326-110
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง-62-8
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง-41-5
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด4512874-247
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย-28-10
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย272-11
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์4010559-204
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง174-12
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง271-10
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด61255107-423
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย494-17
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย1156-22
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์5421693-363
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง193-13
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง161-8
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด1685--101
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย11--2
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย21--3
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์1368--81
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง-9--9
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง-6--6
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด1037--47
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย1---1
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย-1--1
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์935--44
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง-1--1
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด2611564-205
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย-264-30
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย1164-21
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์226955-146
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง14--5
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง2-1-3
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด64147107-318
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย-77-14
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย348-15
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์5712491-272
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง261-9
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง26--8
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด2182--103
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย-1--1
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย24--6
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์1664--80
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง28--10
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง15--6
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด1737--54
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย2---2
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย54--9
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์1030--40
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง-1--1
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง-2--2
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด3111953-203
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย325-10
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย-102-12
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์2610344-173
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง23--5
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง-12-3
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด39134--173
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย49--13
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย214--16
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์30103--133
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง23--5
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง15--6
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด36154112-399
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย1118-24
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย3198-39
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์3111991-322
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง-24-7
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง131-7
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด4518881-314
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย5105-20
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย2208-30
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์3714866-251
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง-92-11
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง11--2
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด1046--56
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย3---3
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย11--2
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์644--50
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง-1--1
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด4197--138
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย26--8
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย19--10
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์3178--109
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง43--7
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง31--4
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด4012952-221
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย12212-35
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย4141-19
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์239045-158
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง-12-3
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง132-6
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด228754-163
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย8105-23
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย182-11
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์136847-128
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง-1--1
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-----
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด30108--138
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย-4--4
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย214--16
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์2785--112
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง14--5
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-1--1
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด38147--185
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย43--7
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย27--9
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์31126--157
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง16--7
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-5--5
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด59163--222
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย57--12
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย614--20
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์47123--170
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง19--10
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-10--10
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด61161--222
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย15--6
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย510--15
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์53135--188
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง26--8
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-5--5
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด1547--62
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย-1--1
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย-8--8
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์1338--51
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง1---1
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง1---1
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนทั้งหมด5315079-282
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เตี้ย475-16
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างเตี้ย334-10
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูงตามเกณฑ์4413066-240
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ค่อนข้างสูง252-9
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ สูง-52-7
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด4615561-262
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย342-9
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย593-17
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์3812751-216
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง-114-15
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-41-5
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด2082--102
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย14--5
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย54--9
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์1473--87
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง-1--1
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด2991--120
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย75--12
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย38--11
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์1971--90
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง-5--5
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-2--2
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนทั้งหมด2662--88
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เตี้ย33--6
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างเตี้ย-1--1
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูงตามเกณฑ์2349--72
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ค่อนข้างสูง-2--2
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒สูง-7--7
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.