ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
บ้านลำพุก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก32030036
PERCODE 6 หลัก650277
กระทรวง 10 หลัก1032650277
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลำพุก
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGPRUE SCHOOL
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตานี
อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6004714
Longitude
103.2801357

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน