ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
แสงทองสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก32030093
PERCODE 6 หลัก650623
กระทรวง 10 หลัก1032650623
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แสงทองสมบูรณ์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONSAWAN SCHOOL
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกตะเคียน
อำเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.507806
Longitude
103.5171032

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน