ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก32030115
PERCODE 6 หลัก650557
กระทรวง 10 หลัก1032650557
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
ชื่อ (อังกฤษ)TAMOME
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะกาด
อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.59587646
Longitude
103.7343334

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน