ทะเบียนโรงเรียน สพป.สร.๓
บ้านห้วยสิงห์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก32030128
PERCODE 6 หลัก650533
กระทรวง 10 หลัก1032650533
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยสิงห์
ชื่อ (อังกฤษ)Pt.
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตาตุม
อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.43867
Longitude
103.7631226

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน