ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

233

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

72

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 17 /7%
1.5. นร.61 - 80 21 /9%
1.6. นร.81 - 100 16 /7%
1.7. นร.101 - 120 18 /8%
รร.เปิด อ.1 ขวบ

8

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

232

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

233

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

81

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

3

ตาราง

2,545

ห้องเรียน
-30
ตาราง

47,080

นักเรียน
-1398
ตาราง

2,545

เด็กG
ตาราง
นร.ปฐมวัย

9,083

-304
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

31,903

-956
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

5,909

-160
ตาราง
นร.ม.ปลาย

185

22
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

3,020

ครูและบุคลากร

สนง.
63
รร.
2,957
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

3,020

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ151 /65%
ปฐมวัย - ม.ต้น78 /33%
ปฐมวัย - ม.ปลาย3 /1%
ประถมฯ1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 72 /31%
ขนาดกลาง 158 /68%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 72 /31%
ขนาดที่ 2 70 /30%
ขนาดที่ 3 55 /24%
ขนาดที่ 4 32 /14%
ขนาดที่ 5 3 /1%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
233 โรงเรียน

6 อำเภอ
ปราสาท

75 โรงเรียน

ตาราง
สังขะ

64 โรงเรียน

ตาราง
กาบเชิง

28 โรงเรียน

ตาราง
บัวเชด

22 โรงเรียน

ตาราง
ศรีณรงค์

27 โรงเรียน

ตาราง
พนมดงรัก

17 โรงเรียน

ตาราง

23 เครือข่าย
ปราสาท ๑ (ปราสาท)

10 โรงเรียน

ตาราง
กาบเชิง ๒ (ช่องจอม)

10 โรงเรียน

ตาราง
กาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์)

11 โรงเรียน

ตาราง
สังขะ ๑ (พุทธรักษา)

9 โรงเรียน

ตาราง
สังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า)

11 โรงเรียน

ตาราง
สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์)

11 โรงเรียน

ตาราง
สังขะ ๔ (ดม เทพรักษา)

8 โรงเรียน

ตาราง
สังขะ ๕ (ศรีบูรพา)

12 โรงเรียน

ตาราง
สังขะ ๖ (ทับขอน)

13 โรงเรียน

ตาราง
บัวเชด ๑ (ไตรคีรี)

11 โรงเรียน

ตาราง
บัวเชด ๒ (วังสะเภา)

11 โรงเรียน

ตาราง
ปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล)

8 โรงเรียน

ตาราง
พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก)

9 โรงเรียน

ตาราง
พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก)

8 โรงเรียน

ตาราง
ศรีณรงค์ ๑

12 โรงเรียน

ตาราง
ศรีณรงค์ ๒

15 โรงเรียน

ตาราง
ปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด)

7 โรงเรียน

ตาราง
ปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร)

11 โรงเรียน

ตาราง
ปราสาท ๕ (โคกยางทมอ)

11 โรงเรียน

ตาราง
ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด)

13 โรงเรียน

ตาราง
ปราสาท ๗ (ตานีปรือ)

8 โรงเรียน

ตาราง
ปราสาท ๘ (โชคนาสาม)

7 โรงเรียน

ตาราง
กาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์)

7 โรงเรียน

ตาราง
ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.