สพป.สร.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
320301246505641032650564 บ้านสนวนบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --13114127210115110191141171756------------------------10281310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301346505471032650547 บ้านเสรียงสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --11114125216118117118171191956------------------------1208159ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301356505481032650548 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --1211312522111411811312011611026------------------------1278169ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301366505491032650549 บ้านลำหาดสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --171171342151291161191181181115621110191403----------------189111713ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301376505501032650550 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --19110129216113117118119171906------------------------1198157ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301386505511032650551 บ้านวังปลัดสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --121912129151161261211211986221201171593----------------17811168ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301526505611032650561 บ้านพรหมสะอาดบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --31911221211019171151111646------------------------768109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301536505131032650513 ราษฎร์พัฒนาบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --3021914932312412612712713421617261432161854----------------295142117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301546505141032650514 บ้านหนองขี้เหล็กบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --1211913122511311511711311911026------------------------1338179ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.