สพป.สร.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
320301986506961032650696 บ้านพนมดินโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --2412214622012212211913513211506------------------------19682511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301996506971032650697 บ้านตาเมียงโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --23124147225127132233233244219410372251211834----------------324162021ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320302006506981032650698 บ้านหนองคันนาโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --54238292441239239253253237226212331231211773----------------431192323ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320302016507001032650700 บ้านหนองจูบจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --1211112325111111191101131596------------------------828106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302026506941032650694 บ้านอำปึลจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --2712415122312712513211613511586231131131493----------------258112314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320302036506951032650695 บ้านรุนจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --46246292442245252258264262232312381301261943201241131573--------566222639ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
320302046506991032650699 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4จีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --1411512921112211711712211911086------------------------13781710ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320302056507011032650701 บ้านไทยสันติสุขจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --13111124291101101919161536------------------------778104ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.