สพป.สร.๓. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
320300026502701032650270 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) --911112021011011419191111636------------------------838109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300046502721032650272 บ้านสีโคกังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) --101911928110181316151406------------------------59876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300136502951032650295 บ้านโคลดทมอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) --1171824171101116191376------------------------45866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300146502961032650296 บ้านจรูกแขวะทมอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) --51811321111119161141101616------------------------74894ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300176503361032650336 บ้านตายัวะบ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) --1211612821316171121141131656------------------------938126ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300206503391032650339 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ประทัดบุปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --11113124215181121111101121686------------------------9281210ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300286503251032650325 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)หนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) --13115128217113113118191221926------------------------1208158ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300296503261032650326 บ้านจีกแดกหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) --41121162718151719181446------------------------60885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300316503241032650324 บ้านนาครองหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) --716113210171711117161486------------------------61885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300346502751032650275 บ้านตาเตียวโชคนาสามปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) --141151292101151141161191161906------------------------1198158ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300366502771032650277 บ้านลำพุกตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) --516111291111181101151141776------------------------888117ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300386502791032650279 บ้านตาเบาตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) --11111122261241161141151171926------------------------11481410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300396502801032650280 บ้านตะคร้อตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) --1611012629114119171241101836------------------------1098148ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300406502891032650289 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 91911112937111113110191151656------------------------949105ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300436502881032650288 บ้านเจริญสุขทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) --5110115212112171101101131646------------------------798106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300466503111032650311 บ้านสะพานหันเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --151121272151111151111131141796------------------------1068137ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300486502851032650285 บ้านลำดวนพัฒนาตาเบาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) --11141152111918110161141586------------------------73896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300546503041032650304 บ้านพนมโคกสะอาดปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) --81101182416171517151346------------------------52875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300556502741032650274 บ้านบุอันโนงโคกยางปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) --51101152111911211018151556------------------------70896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300576502661032650266 บ้านปราสาทโคกยางปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) --7116123214114112117118181836------------------------10681310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300596503181032650318 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ไพลปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --41611025191417113161446------------------------54875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300616503161032650316 บ้านละลมระไซสมุดปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) --7181152217114161151171616------------------------7681010ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300656502981032650298 ไพลศึกษาคารโคกสะอาดปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) --1518123261811016111161476------------------------70894ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300676503071032650307 บ้านสมุดโชคนาสามปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) --10161162121111111131111131716------------------------878115ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300686503081032650308 บ้านหนองยาวโชคนาสามปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) --10110120213191181151151131836------------------------1038134ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300696503271032650327 บ้านหนองใหญ่ประทัดบุปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --7161132915112171161101596------------------------72897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300756503331032650333 บ้านกระวันปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) --61511122131216113181346------------------------45864ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300796506031032650603 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) --12181202911018114115161626------------------------828105ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300806506191032650619 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) --6161122915171816161416------------------------53874ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300846506181032650618 บ้านราวนครโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --5191142916161613161366------------------------50866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300936506231032650623 แสงทองสมบูรณ์วิทยาโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --71611321016191161101121636------------------------768109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301076505261032650526 บ้านถนนดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --71811526113171111101141616------------------------768106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301116505531032650553 บ้านอาวอกพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) --20171272718181131101171636------------------------908118ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301156505571032650557 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --11110121291611119113161546------------------------75896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301166505211032650521 บ้านศรีมงคลทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) --91151242918111191101161636------------------------878117ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301206505591032650559 บ้านกะปูบ้านจารย์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) --511111626111112171121131616------------------------778107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301236505631032650563 บ้านห้วยปูนบ้านจารย์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) --6110116231618112161121476------------------------63885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301246505641032650564 บ้านสนวนบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --13114127210115110191141171756------------------------10281310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301286505331032650533 บ้านห้วยสิงห์ตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) --611011625131811016141366------------------------52875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301306505361032650536 สตรีวิทยาสมาคมตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 111101111323111911211518151606------------------------929106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301316505371032650537 บ้านคะนาตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) --71111182618141111121101516------------------------69897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301346505471032650547 บ้านเสรียงสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --11114125216118117118171191956------------------------1208159ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301376505501032650550 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --19110129216113117118119171906------------------------1198157ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301406505181032650518 บ้านศาลาเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --15191242101181101101171171826------------------------1068137ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301456505291032650529 บ้านโพธิ์ทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) --61611228191816110161476------------------------59875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301466505351032650535 บ้านอังกอลทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) --818116212112114110112191696------------------------858119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301486505081032650508 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)กระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --101611627151711419171496------------------------65886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301496505041032650504 บ้านโพนชายกระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --1015115211114171161151141776------------------------928128ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301526505611032650561 บ้านพรหมสะอาดบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) --31911221211019171151111646------------------------768109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301616505401032650540 บ้านจังเอิลตาคงสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) --51811329191618111181516------------------------64885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301636505091032650509 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์กระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --3161926171411218171446------------------------53875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301726506571032650657 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 1318110131391151151141181181896------------------------12091310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301736506581032650658 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) --91141232817131111101101496------------------------72897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301746506591032650659 บ้านนาบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) --14112126281161111161161171846------------------------1108147ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301756506551032650655 บ้านจบกสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) --916115281111111151191151796------------------------948127ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301776506481032650648 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)ตาวังบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) --71411121315151615191436------------------------54877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301786506491032650649 บ้านออดราษฎร์สามัคคีตาวังบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) --101911926191131101131101616------------------------808107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301866506511032650651 บ้านโคกสมองอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) --811011827111111117191121676------------------------858115ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301876506501032650650 บ้านสวาทอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) --21517281913111113171516------------------------58876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301926507091032650709 บ้านโคกโบสถ์ตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) --1211212429181221141141141816------------------------10581310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301956507111032650711 บ้านศรีสวายบักไดพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) --71118261101616131151466------------------------54875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302016507001032650700 บ้านหนองจูบจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --1211112325111111191101131596------------------------828106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302056507011032650701 บ้านไทยสันติสุขจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) --13111124291101101919161536------------------------778104ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302116506871032650687 บ้านสำโรงตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ --11151162141141141151121161856------------------------1018139ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302126506881032650688 บ้านพะเนาว์ตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ --5151102915141915151376------------------------47865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302156506701032650670 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ --10111121281141131161121191826------------------------1038138ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302166506711032650671 บ้านมหาชัยศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ --12151172516171618151376------------------------54874ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302216506781032650678 บ้านเตาแดกแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒--5151102817161919171466------------------------56875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302296506751032650675 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒--9161152111417151101101476------------------------62886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302326506901032650690 บ้านกุงหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒--91111202111161181111131131826------------------------10281310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302336506921032650692 บ้านคูขาดหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒--171121292161141101141211161916------------------------1208159ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302346506931032650693 บ้านตราดหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒--13113126211112110110191101626------------------------888115ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.