สพป.สร.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
320301076505261032650526 บ้านถนนดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --71811526113171111101141616------------------------768106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301086505271032650527 บ้านโคกรัมย์ดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --1311512821511212111511712611066231201171603----------------194111811ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301096505281032650528 สหราษฎร์วิทยาดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --15111126215115120114117119110061319161283----------------154111412ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301196505581032650558 บ้านเถกิงเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --2411714122312613313211712811596201151201553----------------255112318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301406505181032650518 บ้านศาลาเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --15191242101181101101171171826------------------------1068137ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301416505191032650519 บ้านชำเบงเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --3113726832913012712914423611957------------------------263102613ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320301426505201032650520 บ้านลันแต้เทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --812012821912412111513122111317------------------------15991810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301436505221032650522 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) --1611513121712112711712812211326------------------------16382011ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.