สพป.สร.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
320300406502891032650289 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 91911112937111113110191151656------------------------949105ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300416502861032650286 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) --131141272141191161121211161986301261351913----------------216112016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300426502871032650287 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) --2013015022312812112712212811496------------------------19982512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300436502881032650288 บ้านเจริญสุขทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) --5110115212112171101101131646------------------------798106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300606503131032650313 นิคมสร้างตนเองปราสาทสมุดปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) --2212314522911712413213611811566321351211883----------------289112621ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300616503161032650316 บ้านละลมระไซสมุดปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) --7181152217114161151171616------------------------7681010ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300626503151032650315 บ้านบักดอกสมุดปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) --28236264446236243233251232224112------------------------305161914ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.