สพป.สร.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
320300836506161032650616 บ้านหนองโยโคกปืดโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --1511913422012212811812112911386101131111343----------------206111915ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300846506181032650618 บ้านราวนครโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --5191142916161613161366------------------------50866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300926506251032650625 บ้านโพนทองโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --2712014722612512012111613511436------------------------19082410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300936506231032650623 แสงทองสมบูรณ์วิทยาโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --71611321016191161101121636------------------------768109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300946506241032650624 บ้านโจรกโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --322362684302322432382382492230123423124521106----------------408221919ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300956506201032650620 บ้านด่านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --34262296452253246236246232226512221261411893----------------450192423ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300966506211032650621 บ้านเกษตรถาวรโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --8115123222122120114115122111567171141283----------------166111519ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301006506111032650611 นิคมสร้างตนเองปราสาท2แนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --1612313922411912113012112011356------------------------17482210ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301016506091032650609 บ้านสระทองแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --32227159335239236238229139221611211352332895----------------364191919ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301026506101032650610 ประชาสามัคคีแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --3212816021712412712613412911576271251181703----------------287112617ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301036506081032650608 บ้านแนงมุดแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) --40239279439240241240248237224512271151351773----------------401192122ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.