สพป.สร.๓.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
320300016502651032650265 อนุบาลปราสาทศึกษาคารกังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 285121,44841----1,733533376ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
320300026502701032650270 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 202636----838109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300036502711032650271 บ้านตาเสาะกังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4121706713--282112615ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300046502721032650272 บ้านสีโคกังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 192406----59876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300056502731032650273 ปราสาทกังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 94440217----496212418ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320300066502811032650281 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)โชคนาสามปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) --18212----182121511ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300076502841032650284 บ้านทำนบโชคนาสามปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 3621536----18982410ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300086502901032650290 อมรินทราวารีตาเบาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5922009843--343142518ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300096502911032650291 บ้านจบกตาเบาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2521086----1338178ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300106502921032650292 บ้านโคกทมตาเบาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3121557383--224121917ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300116502931032650293 บ้านสวายซอทมอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3221308----162101612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300126502941032650294 บ้านกะดาดทมอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4721759423--264141919ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300136502951032650295 บ้านโคลดทมอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 82376----45866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300146502961032650296 บ้านจรูกแขวะทมอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 132616----74894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300156503341032650334 บ้านกูนบ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 49213061124--291122419ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300166503351032650335 บ้านรันเดงบ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2821406----16882111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300176503361032650336 บ้านตายัวะบ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 282656----938126ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300186503371032650337 บ้านตาวรบ้านพลวงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5121376673--255112314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300196503381032650338 บ้านกาบกระบือบ้านพลวงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4521296----17482211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300206503391032650339 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ประทัดบุปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 242686----9281210ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300216502971032650297 รัฐประชาสามัคคีโคกยางปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3821476----1858236ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300226503011032650301 บ้านโพธิ์กองโคกยางปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5031839----233121912ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320300236503031032650303 บ้านเชื้อเพลิงโคกยางปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3121396----17082112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300246503201032650320 บ้านโชคนาสามหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 61317891075--346172023ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300256503211032650321 บ้านเจ้าคุณหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3221347----16691812ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300266503221032650322 บ้านมะเมียงหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 44215161186--313142219ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300276503231032650323 มหาราช ๔หนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4121396----1808239ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300286503251032650325 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)หนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 282926----1208158ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300296503261032650326 บ้านจีกแดกหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 162446----60885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300306503191032650319 บ้านหนองปรือปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3321116----1448189ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300316503241032650324 บ้านนาครองหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 132486----61885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300326503141032650314 บ้านตานีปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4721657----21292412ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320300336503171032650317 บ้านโคกจำเริญไพลปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 6121577----21892410ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320300346502751032650275 บ้านตาเตียวโชคนาสามปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 292906----1198158ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300356502761032650276 บ้านสวายโชคนาสามปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 3421176----15181910ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300366502771032650277 บ้านลำพุกตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 112776----888117ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300376502781032650278 บ้านโชคตานีปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 282966----1248169ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300386502791032650279 บ้านตาเบาตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 222926----11481410ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300396502801032650280 บ้านตะคร้อตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 262836----1098148ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300406502891032650289 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 293656----949105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300416502861032650286 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 272986913--216112016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300426502871032650287 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 5021496----19982512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300436502881032650288 บ้านเจริญสุขทุ่งมนปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 152646----798106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300446503091032650309 บ้านหนองหรี่โคกสะอาดปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5021216613--232112117ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300456503101032650310 บ้านกำไสจานโคกสะอาดปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3421106----1448188ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300466503111032650311 บ้านสะพานหันเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 272796----1068137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300476503051032650305 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)เชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 60426511----325152220ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320300486502851032650285 บ้านลำดวนพัฒนาตาเบาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 152586----73896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300496502831032650283 วันเจริญสามัคคีตาเบาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 42220911875--338181924ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300506502821032650282 บ้านไทรตาเบาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 262986----1248169ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300516502671032650267 บ้านอำปึลกงกันตวจระมวลปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2821346----16282011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300526502691032650269 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กันตวจระมวลปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5322009914--344152323ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300536503001032650300 เจริญราษฎร์วิทยาโคกยางปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 603190121054--355191929ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300546503041032650304 บ้านพนมโคกสะอาดปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 182346----52875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300556502741032650274 บ้านบุอันโนงโคกยางปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 152556----70896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300566502681032650268 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)โคกยางปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 39212261215--282132223ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300576502661032650266 บ้านปราสาทโคกยางปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 232836----10681310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300586503121032650312 บ้านคลองไพลปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 5221456793--276112516ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300596503181032650318 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ไพลปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 102446----54875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300606503131032650313 นิคมสร้างตนเองปราสาทสมุดปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 4521566883--289112621ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300616503161032650316 บ้านละลมระไซสมุดปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 152616----7681010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300626503151032650315 บ้านบักดอกสมุดปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 64424112----305161914ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320300636503021032650302 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)โคกสะอาดปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4021246----16482111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300646502991032650299 บ้านสองสะโกมโคกสะอาดปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3521356----17082111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300656502981032650298 ไพลศึกษาคารโคกสะอาดปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 232476----70894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300666503061032650306 สุวรรณาคารสงเคราะห์เชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 4421106----1548199ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300676503071032650307 บ้านสมุดโชคนาสามปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 162716----878115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300686503081032650308 บ้านหนองยาวโชคนาสามปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 202836----1038134ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300696503271032650327 บ้านหนองใหญ่ประทัดบุปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 132596----72897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300706503281032650328 บ้านปลัดปราสาททนงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 49215810----207121712ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320300716503291032650329 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาททนงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3121146----1458189ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300726503301032650330 บ้านก็วลปราสาททนงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3121016----1328179ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300736503311032650331 บ้านเสกกองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3821206613--219112015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300746503321032650332 บ้านลังโกมปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4921467743--269122214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300756503331032650333 บ้านกระวันปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 112346----45864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300766505981032650598 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 1896603241516--943362639ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
320300776505991032650599 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 4021377----17792013ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300786506021032650602 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 5731939----250122116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320300796506031032650603 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 202626----828105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300806506191032650619 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 122416----53874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300816506131032650613 บ้านคูตันคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2621076463--179111618ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320300826506151032650615 บ้านโคกสะอาดคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3921356473--221112016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300836506161032650616 บ้านหนองโยโคกปืดโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3421386343--206111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300846506181032650618 บ้านราวนครโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 142366----50866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300856506001032650600 บ้านโคกตะเคียนด่านกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5221718673--290132221ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300866506071032650607 บ้านจารย์ด่านกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 402866----1268167ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300876506121032650612 เกษตรอีสานสามัคคีด่านกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2721146----1418189ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300886506011032650601 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)ด่านกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 74419510323--301171821ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300896506041032650604 บ้านถนนชัยด่านกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3821126----1508199ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300906506051032650605 บ้านโนนทองตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 302926----12281510ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300916506061032650606 บ้านกู่ตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 2321066----1298169ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300926506251032650625 บ้านโพนทองโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4721436----19082410ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300936506231032650623 แสงทองสมบูรณ์วิทยาโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 132636----768109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300946506241032650624 บ้านโจรกโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 684230121106--408221919ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300956506201032650620 บ้านด่านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 96426512893--450192423ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320300966506211032650621 บ้านเกษตรถาวรโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2321156283--166111519ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320300976506221032650622 เรืองเจริญพัฒนาด่านกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3321326----16582110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300986506171032650617 บ้านสกลคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3321026----13581710ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300996506141032650614 บ้านตะเคียนคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4621246513--221112019ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301006506111032650611 นิคมสร้างตนเองปราสาท2แนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3921356----17482210ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301016506091032650609 บ้านสระทองแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 59321611895--364191919ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301026506101032650610 ประชาสามัคคีแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6021576703--287112617ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301036506081032650608 บ้านแนงมุดแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 79424512773--401192122ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301046505231032650523 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)ขอนแตกสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 61327812----339152317ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320301056505241032650524 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146ขอนแตกสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 4721716----21882713ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320301066505251032650525 บ้านโนนสบายขอนแตกสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 3021056----1358179ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301076505261032650526 บ้านถนนดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 152616----768106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301086505271032650527 บ้านโคกรัมย์ดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2821066603--194111811ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301096505281032650528 สหราษฎร์วิทยาดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2621006283--154111412ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301106505521032650552 บ้านขอนแตกพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 48214161015--290132214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301116505531032650553 บ้านอาวอกพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 272636----908118ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301126505541032650554 บ้านโตงน้อยพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 3721627804--279132117ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301136505551032650555 บ้านตอกตราสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 3121026----1338179ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301146505561032650556 หนองโสนวิทยาสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 3721377793--253122119ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301156505571032650557 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 212546----75896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301166505211032650521 บ้านศรีมงคลทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 242636----878117ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301176505151032650515 ดมวิทยาคารทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 3921497----18892111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301186505161032650516 บ้านสนบทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 64420611----270151812ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320301196505581032650558 บ้านเถกิงเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 4121596553--255112318ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301206505591032650559 บ้านกะปูบ้านจารย์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 162616----778107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301216505601032650560 บ้านตาคงบ้านจารย์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 5021296----17982211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301226505621032650562 จตุคามวิทยาบ้านจารย์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 252966----1218158ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301236505631032650563 บ้านห้วยปูนบ้านจารย์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 162476----63885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301246505641032650564 บ้านสนวนบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 272756----10281310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301256505301032650530 บ้านขนาดมอญตาคงสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 118437415----492192624ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320301266505311032650531 บ้านตาแตรวทัพดัดตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 3221658974--294142127ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301276505321032650532 บ้านปวงตึกตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 47320812----255151715ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320301286505331032650533 บ้านห้วยสิงห์ตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 162366----52875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301296505341032650534 บ้านภูมินิยมพัฒนาตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 7031256----1959227ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301306505361032650536 สตรีวิทยาสมาคมตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 323606----929106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301316505371032650537 บ้านคะนาตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 182516----69897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301326505451032650545 บ้านทัพทันสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 272966----1238158ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301336505461032650546 บ้านเลิศอรุณสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 6222007895--351142521ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301346505471032650547 บ้านเสรียงสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 252956----1208159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301356505481032650548 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 2521026----1278169ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301366505491032650549 บ้านลำหาดสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 3421156403--189111713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301376505501032650550 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 292906----1198157ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301386505511032650551 บ้านวังปลัดสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 212986593--17811168ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301396505171032650517 บ้านตาพรามทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 282906353--153111416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301406505181032650518 บ้านศาลาเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 242826----1068137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301416505191032650519 บ้านชำเบงเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 6831957----263102613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320301426505201032650520 บ้านลันแต้เทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2821317----15991810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301436505221032650522 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 3121326----16382011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301446505441032650544 บ้านโคกไทรตาตุมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 3721407733--250122115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301456505291032650529 บ้านโพธิ์ทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 122476----59875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301466505351032650535 บ้านอังกอลทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 162696----858119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301476505431032650543 บ้านจารย์ทับทันสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 754282111226--479212324ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301486505081032650508 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)กระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 162496----65886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301496505041032650504 บ้านโพนชายกระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 152776----928128ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301506505051032650505 บ้านชำสมิงกระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 382946----13281711ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301516505061032650506 บ้านศาลาสามัคคีกระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 68224011995--407182331ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301526505611032650561 บ้านพรหมสะอาดบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 122646----768109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301536505131032650513 ราษฎร์พัฒนาบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 4931617854--295142117ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301546505141032650514 บ้านหนองขี้เหล็กบ้านชบสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 3121026----1338179ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301556505101032650510 บ้านพระแก้วพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 904265121396--494222225ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301566505111032650511 บ้านกระสังพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 3321706933--296112716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301576505121032650512 บ้านแสนกางพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 3521086493--192111714ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301586505421032650542 สหมิตรวิทยาตาคงสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 3521266----1618209ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301596505381032650538 บ้านสะกาดตาคงสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 4021286543--222112014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301606505391032650539 บ้านตาโมมตาคงสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 5521686573--280112517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301616505401032650540 บ้านจังเอิลตาคงสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 132516----64885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301626505411032650541 บ้านหลักตาคงสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 302926----1228159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301636505091032650509 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์กระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 92446----53875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301646505011032650501 สังขะวิทยาคมกระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 2018940301426--1,283442955ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
320301656505021032650502 บ้านสังขะขอนแตกสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 5822147----27293013ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320301666505071032650507 บ้านศรีนวลขอนแตกสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 5021487583--256122116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301676505031032650503 บ้านโดงขอนแตกสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 4621146803--240112213ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301686506611032650661 บ้านโชคจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 3821096----14781810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301696506631032650663 บ้านจรัสจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 59419312443--296191621ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301706506641032650664 กลาโหมราชเสนา 2จรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 3421766----21082610ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320301716506661032650666 บ้านโอทะลันจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 3921709403--249141815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301726506571032650657 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 313896----12091310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301736506581032650658 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 232496----72897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301746506591032650659 บ้านนาบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 262846----1108147ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301756506551032650655 บ้านจบกสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 152796----948127ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301766506561032650656 บ้านหนองโจงโลงสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 333796263--138121212ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301776506481032650648 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)ตาวังบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 112436----54877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301786506491032650649 บ้านออดราษฎร์สามัคคีตาวังบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 192616----808107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301796506451032650645 บ้านบัวเชดตาวังบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 5221498273--228131816ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301806506461032650646 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)ตาวังบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 82426612----348162219ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320301816506471032650647 บ้านโนนสังข์ตาวังบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 69424612----315162012ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320301826506521032650652 บ้านสะเดาสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 5521886793313353142526ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
320301836506651032650665 บ้านสนสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 77427612583--411192220ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301846506531032650653 บ้านสำเภาลูนสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 4421066----1508199ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301856506541032650654 บ้านไทยเดิมสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 3521256----1608209ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301866506511032650651 บ้านโคกสมองอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 182676----858115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301876506501032650650 บ้านสวาทอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 72516----58876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301886506601032650660 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 64321210583--334162122ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301896506621032650662 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 3021116613--202111815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301906507051032650705 บ้านโคกกลางตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 72422312763--371192024ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301916507071032650707 บ้านสระแก้วตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 3521326583--225112013ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301926507091032650709 บ้านโคกโบสถ์ตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 242816----10581310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301936507081032650708 บ้านโคกกรมบักไดพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 2921036383--170111514ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301946507101032650710 บ้านตาลวกบักไดพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 2521166----1418188ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301956507111032650711 บ้านศรีสวายบักไดพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 82466----54875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301966507061032650706 บ้านจีกแดกบักไดพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 3321376----17082113ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301976507041032650704 บ้านละเอาะบักไดพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 2821446----17282210ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301986506961032650696 บ้านพนมดินโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 4621506----19682511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301996506971032650697 บ้านตาเมียงโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 47219410834--324162021ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320302006506981032650698 บ้านหนองคันนาโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 92426212773--431192323ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320302016507001032650700 บ้านหนองจูบจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 232596----828106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302026506941032650694 บ้านอำปึลจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 5121586493--258112314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320302036506951032650695 บ้านรุนจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 92432312943573566222639ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
320302046506991032650699 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4จีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 2921086----13781710ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320302056507011032650701 บ้านไทยสันติสุขจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 242536----778104ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302076507031032650703 บ้านอุโลกตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 44421912----263161611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320302086506911032650691 บ้านเกาะแจนแวนตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 222836353--140111312ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320302096506851032650685 บ้านแดงตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 4521286743--247112217ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320302106506861032650686 บ้านตะโนนตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 614255121076--423221925ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320302116506871032650687 บ้านสำโรงตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 162856----1018139ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302126506881032650688 บ้านพะเนาว์ตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 102376----47865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302136506681032650668 อนุบาลศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 2621156643--205111917ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320302146506691032650669 บ้านละมงค์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 64314761075--318142319ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320302156506701032650670 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 212826----1038138ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302166506711032650671 บ้านมหาชัยศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 172376----54874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302176506841032650684 บ้านโสนศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 3121196533--203111810ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320302186506671032650667 บ้านณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 3921346----17382210ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320302196506761032650676 บ้านตรวจแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒36215471124973399162527ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
320302206506771032650677 บ้านฉลีกหนองมะแซวแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒45418812816--314221418ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320302216506781032650678 บ้านเตาแดกแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒102466----56875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302226506791032650679 บ้านโนนทองแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒412976----1388178ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320302236506801032650680 บ้านเกาะตรวจแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒4021296523--221112012ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320302246506811032650681 บ้านหนองหว้าณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒222876543--163111516ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320302256506821032650682 บ้านน้อยณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒3021086----1388179ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320302266506721032650672 ไพลอำนวยวิทย์ณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒3821476----1858239ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320302276506731032650673 บ้านกล้วยณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒5931636----22292511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320302286506741032650674 พระจันทร์ศรีสุขณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒6131616----22292510ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320302296506751032650675 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒152476----62886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302306506831032650683 วิทยาราษฎร์นุกูลตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ 5321506793--282112616ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320302316506891032650689 บ้านหนองแวงหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒4621556613--262112414ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320302326506901032650690 บ้านกุงหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒202826----10281310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302336506921032650692 บ้านคูขาดหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒292916----1208159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320302346506931032650693 บ้านตราดหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒262626----888115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1