สพป.สร.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
320300206503391032650339 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ประทัดบุปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --11113124215181121111101121686------------------------9281210ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300336503171032650317 บ้านโคกจำเริญไพลปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --2913216121812412612513013421577------------------------21892410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320300466503111032650311 บ้านสะพานหันเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --151121272151111151111131141796------------------------1068137ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300476503051032650305 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)เชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --26234260430242255247259232126511------------------------325152220ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320300586503121032650312 บ้านคลองไพลปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --3012215222412012312813111911456271271251793----------------276112516ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300596503181032650318 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ไพลปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --41611025191417113161446------------------------54875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300666503061032650306 สุวรรณาคารสงเคราะห์เชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --1912514422411211912211811511106------------------------1548199ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300696503271032650327 บ้านหนองใหญ่ประทัดบุปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) --7161132915112171161101596------------------------72897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.