สพป.สร.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
320301136505551032650555 บ้านตอกตราสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --1411713122111311512011911411026------------------------1338179ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301146505561032650556 หนองโสนวิทยาสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --1212513721612413411912611821377271251271793----------------253122119ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301156505571032650557 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --11110121291611119113161546------------------------75896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301326505451032650545 บ้านทัพทันสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --91181272121201171141131201966------------------------1238158ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301336505461032650546 บ้านเลิศอรุณสะกาดสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --3013216223313414222313413412007412252231895----------------351142521ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301486505081032650508 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)กระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --101611627151711419171496------------------------65886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301496505041032650504 บ้านโพนชายกระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --1015115211114171161151141776------------------------928128ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301506505051032650505 บ้านชำสมิงกระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --171211382131161191101221141946------------------------13281711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301516505061032650506 บ้านศาลาสามัคคีกระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --31137168235229143238246249224011332291372995----------------407182331ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320301636505091032650509 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์กระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --3161926171411218171446------------------------53875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301646505011032650501 สังขะวิทยาคมกระเทียมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) --11648542018155516451375154516351675940305125024121426----------------1,283442955ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.