สพป.สร.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
320300016502651032650265 อนุบาลปราสาทศึกษาคารกังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 285121,44841----1,733533376ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
320300026502701032650270 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 202636----838109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300036502711032650271 บ้านตาเสาะกังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4121706713--282112615ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300046502721032650272 บ้านสีโคกังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 192406----59876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320300056502731032650273 ปราสาทกังแอนปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 94440217----496212418ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320300186503371032650337 บ้านตาวรบ้านพลวงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5121376673--255112314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320300196503381032650338 บ้านกาบกระบือบ้านพลวงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4521296----17482211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300706503281032650328 บ้านปลัดปราสาททนงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 49215810----207121712ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320300716503291032650329 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาททนงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3121146----1458189ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320300726503301032650330 บ้านก็วลปราสาททนงปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3121016----1328179ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2