สพป.สร.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
320301076505261032650526 บ้านถนนดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 152616----768106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301086505271032650527 บ้านโคกรัมย์ดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2821066603--194111811ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301096505281032650528 สหราษฎร์วิทยาดมสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2621006283--154111412ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320301196505581032650558 บ้านเถกิงเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 4121596553--255112318ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320301406505181032650518 บ้านศาลาเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 242826----1068137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320301416505191032650519 บ้านชำเบงเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 6831957----263102613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320301426505201032650520 บ้านลันแต้เทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2821317----15991810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320301436505221032650522 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามเทพรักษาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 3121326----16382011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2